Ako napísať úvahu?

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: diana
Typ práce: Referát
Dátum: 24.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 160 slov
Počet zobrazení: 442 560
Tlačení: 4 224
Uložení: 3 876

Ako napísať úvahu?

Pozor! Úvaha nezhromažďuje ani nerozoberá fakty, posudzuje známe javy z nového uhla pohľadu, odokrýva a objavuje nové významy .

- Treba zaujať osobný postoj – vlastný názor
- Používajte správne hodnotiace výrazy:
napríklad – prídavné mená – jedinečný, absurdný, neúprosný
- príslovky – dôkladne, povrchne, zbabelo
- slovesá – oceniť, zaujať, očariť ....

- Môžu sa použiť slová citovozafarbené : expresívne , archaizmy, historizmy, neologizmy
- Používajú sa vety dôvodové, podmienkové , účelové , dôsledkové.
- Autor s čitateľom udržiava kontakt – pomocou zvolacích , rozkazovacích a opytovacích viet .

- Používajte rečnícku otázku. Na tieto otázky neočakávame odpoveď.
- Požívajte rozvažovaciu otázku : Autor ju kladie sám sebe. Napríklad : „ Byť a či nebyť-kto mi  odpovie ?“

Kompozícia úvahy: 

1.ÚVOD : treba vychádzať z istých faktov, ktoré jasne pomenujte , alebo z istého, často všeobecného problému.
Na začiatku môže byť otázka, motto , citát, príslovie , porekadlo, úryvok
z básne, piesne ...

2.JADRO: -skúmané fakty treba  hodnotiť , zaujímať k nim postoje , rozvíjať vlastné myšlienky.

3.ZÁVER:- dokazujte svoje tvrdenia , argumentujte, vyvodzujte závery , môžete nechať   problém otvorený . Môžete využiť motto , citát , frazeologizmus, využite ľudovú múdrosť , rečnícke otázky a pod.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu