:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

:: Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Ako napísať úvahu?

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča diana (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 166 slov
Počet zobrazení: 125 998
Tlačení: 1 535
Uložení: 1 239
Ako napísať úvahu?
 
Pozor !  Úvaha nezhromažďuje ani nerozoberá fakty, posudzuje známe javy z nového uhla pohľadu , odokrýva a objavuje nové významy .

- Treba zaujať osobný postoj – vlastný názor
- Používajte správne hodnotiace výrazy:
napríklad – prídavné mená – jedinečný, absurdný, neúprosný
-  príslovky – dôkladne, povrchne, zbabelo
-  slovesá – oceniť, zaujať, očariť ....

- Môžu sa použiť slová citovozafarbené : expresívne , archaizmy, historizmy, neologizmy
- Používajú sa vety dôvodové, podmienkové , účelové , dôsledkové.
- Autor s čitateľom udržiava kontakt – pomocou zvolacích , rozkazovacích a opytovacích viet .
- Používajte rečnícku otázku. Na tieto otázky neočakávame odpoveď.
- Požívajte rozvažovaciu otázku : Autor ju kladie sám sebe. Napríklad : „ Byť a či nebyť-kto mi  odpovie ?“

Kompozícia úvahy:
1.ÚVOD : treba vychádzať z istých faktov, ktoré jasne pomenujte , alebo z istého, často všeobecného problému.
Na začiatku môže byť otázka, motto , citát, príslovie , porekadlo, úryvok
z básne, piesne ...
2.JADRO: -skúmané fakty treba  hodnotiť , zaujímať k nim postoje , rozvíjať vlastné myšlienky.
3.ZÁVER:- dokazujte svoje tvrdenia , argumentujte, vyvodzujte závery , môžete nechať   problém otvorený . Môžete využiť motto , citát , frazeologizmus, využite ľudovú múdrosť , rečnícke otázky a pod.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.1)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Úvaha (PFIČ MS) Maturita 329 8.1
Slovenčina Ako písať pekné slohové témy (Úvaha) Referát 733 3.7
Slovenčina Ako písať umelecký opis Maturita 425 8.6
Slovenčina Ako napísať výklad? Referát 144 6.1
Slovenčina Ako napísať rozprávanie? Referát 361 6.1
Slovenčina Znovuzrodenie lásky (Úvaha) Referát 518 9.6
Slovenčina Práva žien, feminizmus (Úvaha) Referát 569 5.3
Slovenčina Ako napísať umelecký opis? Referát 305 7.9
Slovenčina Ako napísať beletrizovaný životopis? Referát 100 7.5
Slovenčina Ako napísať diskusný príspevok? Referát 151 7.3
Slovenčina Ako napísať slávnostný prejav? Referát 238 6.5
Slovenčina Ako napísať charakteristiku osoby? Referát 182 8.1
0.017