Ako napísať úvahu?

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča diana (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 166 slov
Počet zobrazení: 220 528
Tlačení: 2 283
Uložení: 1 863

Ako napísať úvahu?

Pozor !  Úvaha nezhromažďuje ani nerozoberá fakty, posudzuje známe javy z nového uhla pohľadu , odokrýva a objavuje nové významy .

- Treba zaujať osobný postoj – vlastný názor
- Používajte správne hodnotiace výrazy:
napríklad – prídavné mená – jedinečný, absurdný, neúprosný
-  príslovky – dôkladne, povrchne, zbabelo
-  slovesá – oceniť, zaujať, očariť ....

- Môžu sa použiť slová citovozafarbené : expresívne , archaizmy, historizmy, neologizmy
- Používajú sa vety dôvodové, podmienkové , účelové , dôsledkové.
- Autor s čitateľom udržiava kontakt – pomocou zvolacích , rozkazovacích a opytovacích viet .
- Používajte rečnícku otázku. Na tieto otázky neočakávame odpoveď.
- Požívajte rozvažovaciu otázku : Autor ju kladie sám sebe. Napríklad : „ Byť a či nebyť-kto mi  odpovie ?“

Kompozícia úvahy:

1.ÚVOD : treba vychádzať z istých faktov, ktoré jasne pomenujte , alebo z istého, často všeobecného problému.
Na začiatku môže byť otázka, motto , citát, príslovie , porekadlo, úryvok
z básne, piesne ...
2.JADRO: -skúmané fakty treba  hodnotiť , zaujímať k nim postoje , rozvíjať vlastné myšlienky.
3.ZÁVER:- dokazujte svoje tvrdenia , argumentujte, vyvodzujte závery , môžete nechať   problém otvorený . Môžete využiť motto , citát , frazeologizmus, využite ľudovú múdrosť , rečnícke otázky a pod.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.3)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013