Literatúra - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Nositelia Nobelovej ceny za literatúru Referát 3575 slov 3934 218 231 29.12.2013 10
Slovenčina Motív veľkej lásky v svetovej literatúre Maturita 975 slov 2236 183 212 13.08.2013 1
Slovenčina Absurdná dráma Maturita 384 slov 6281 388 380 13.08.2013 6.3
Slovenčina Svetový realizmus - prehľad Referát 3336 slov 4240 261 241 16.07.2013 1
Slovenčina Humanizmus a renesancia - prehľad Referát 1220 slov 3096 267 256 16.07.2013 1
Slovenčina Klasicizmus - prehľad Referát 2148 slov 2825 258 274 16.07.2013 8
Slovenčina Staroveká literatúra - prehľad Referát 2078 slov 2725 255 298 16.07.2013 10
Slovenčina Sociálno-psychologický realizmus Referát 1579 slov 5886 283 311 15.07.2013 4.5
Slovenčina Absurdná dráma a epické divadlo v 2/2 20. storočia Referát 1104 slov 4010 248 281 15.07.2013 0
Slovenčina Pluralitný charakter literatúry po roku 1945 Referát 1423 slov 1882 227 236 15.07.2013 0
Slovenčina Slovenská postmoderna Referát 1135 slov 8150 346 344 15.07.2013 8.7
Slovenčina Slovenská dráma od klasicizmu po súčasnosť Referát 1175 slov 3653 291 300 15.07.2013 8
Slovenčina Medzivojnová literatúra – 1918-1945 Referát 3018 slov 3153 248 251 15.07.2013 0
Slovenčina Romantizmus + autori a diela Referát 3096 slov 29401 501 404 15.07.2013 7.5
Slovenčina Stredoveká literatúra Referát 742 slov 4105 281 280 15.07.2013 9
Slovenčina Baroková literatúra 16. – 18. storočie Referát 1074 slov 1909 202 217 15.07.2013 2
Slovenčina Literárne druhy: lyrika, epika, dráma Referát 832 slov 16579 521 526 15.07.2013 5.7
Slovenčina Prehľad umeleckých smerov a typických žánrov Referát 152 slov 2083 243 223 15.07.2013 3
Slovenčina Periodizácia DVK Referát 378 slov 3475 272 314 13.07.2013 4
Slovenčina Moderné umenie Referát 547 slov 5098 316 348 13.07.2013 6.5
Slovenčina Kubizmus Referát 235 slov 2221 249 305 13.07.2013 0
Slovenčina Umelecká grafika Referát 939 slov 1570 174 214 13.07.2013 1
Slovenčina Maliarstvo Referát 383 slov 1453 179 200 13.07.2013 0
Slovenčina Architektúra - hlavní predstavitelia Referát 465 slov 1305 154 160 13.07.2013 0
Slovenčina Secesia Referát 375 slov 1980 258 261 13.07.2013 8
Slovenčina Postmoderna Referát 1379 slov 4701 299 339 13.07.2013 5.5
Slovenčina Konanie mladého človeka v literatúre v závislosti od spoločenských podmienok Referát 1378 slov 2627 227 239 13.07.2013 10
Slovenčina Muzika - Peter Pištánek Referát 608 slov 2856 258 279 16.05.2013 1
Slovenčina Umelecký obraz ženy v rôznych literárnych obdobiach Referát 1527 slov 1971 218 232 10.05.2013 10 SOŠ
Slovenčina 1. svetová vojna v dielach P.O. Hviezdoslava, B.S. Timravy, M. Urbana Referát 828 slov 2939 220 237 10.05.2013 5.5 SOŠ
Slovenčina Slovenská próza po roku 1945 – protifašistická literatúra Referát 2824 slov 4281 241 248 10.05.2013 4 SOŠ
Slovenčina Tematika lásky a jej umelecké spracovanie v rôznych etapách vývinu slovenskej literatúry Referát 897 slov 4661 278 256 10.05.2013 6.5 SOŠ
Slovenčina Zemianska tematika v tvorbe J. Kalinčiaka, P. O. Hviezdoslava, M. Kukučína Referát 854 slov 1896 172 192 10.05.2013 0 SOŠ
Slovenčina Humor a satira v slovenskej literatúre Referát 2622 slov 2388 240 246 10.05.2013 10 SOŠ
Slovenčina Dramatická tvorba po roku 1945 Referát 1797 slov 2078 223 219 10.05.2013 2 SOŠ
Slovenčina Avantgardné smery v slovenskej literatúre Referát 604 slov 2236 193 203 10.05.2013 7 SOŠ
Slovenčina Mladý človek, jeho svet a problémy v slovenskej literatúre Referát 1351 slov 2657 244 246 10.05.2013 7 SOŠ
Slovenčina Negatívne zásahy 1. a 2. svetovej vojny do života jednotlivca Referát 991 slov 1403 176 203 10.05.2013 0 SOŠ
Slovenčina Dramatická tvorba v medzivojnovom období Referát 710 slov 2579 222 278 10.05.2013 0 SOŠ
Slovenčina Román a jeho druhy Referát 1213 slov 5804 280 282 10.05.2013 3 SOŠ
Slovenčina Sociálno – psychologický realizmus v slovenskej medzivojnovej próze Referát 735 slov 2390 219 230 10.05.2013 0 SOŠ
Slovenčina Vývin slovenskej drámy (Chalupka, Palárik, Hviezdoslav, Tajovský) Referát 791 slov 4078 245 255 10.05.2013 10 SOŠ
Slovenčina Lyrizovaná próza (naturizmus) Referát 929 slov 13009 439 416 10.05.2013 8.5 SOŠ
Slovenčina Slovenská medzivojnová literatúra (1918 – 1945) Referát 816 slov 16869 584 585 10.05.2013 5 SOŠ
Slovenčina Romantizmus – hlavné znaky Referát 2525 slov 25495 435 395 10.05.2013 7.8 SOŠ
Slovenčina Slovenská poézia po roku 1945 (Kostra, Horov, Plávka, Mihálik, Válek, Rúfus) Referát 1814 slov 7880 278 298 10.05.2013 5.3 SOŠ
Slovenčina Janko Jesenský Referát 471 slov 5875 321 351 10.05.2013 4.5 SOŠ
Slovenčina Literárna moderna Referát 542 slov 1656 157 169 10.05.2013 0 SOŠ
Slovenčina Poviedky s dedinskou tematikou (Kukučín, Tajovský, Timrava) Referát 1216 slov 6841 299 297 10.05.2013 6.2 SOŠ
Slovenčina P.O. Hviezdoslav – epika Referát 410 slov 5423 353 382 10.05.2013 5.7 SOŠ
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 919 Ďalej

Literatúra - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#blahoželania k narodeninám s náboženskou tematikou #jozef urban voda čo ma drží nad vodou rozbor #basne pre 8. rocnik #literárne obdobia a smery #testy zo slovenskeho jazyka gramatika pre 6.rocnik #Dušan Dušek Kufor na sny obsah #obsah artur conan doyle na ten obraz nikdy nezabudnem #TEXT BÁSNĚ MOJ RODNÝ DOM jAN kOSTRA #janko jesenský-obsah diela koniec lásky #kratka povest pre 5 rocnik #test 6.ročník literatura Báje #Dvere do kľúčovej dierky obsah #povesti literatúra 5 rocnik #Automatický text #Sylabotonicky versovy system #jan smrek iba oci rozbor basne #milan rufus dvanasta komnata #metafora- priklady #povesti pre 6.rocnik #dejstvo , výstup,replika,autorská poznámka #staroveka literatura #Gill Harveyová: Rivali #Pavol országh hviezdoslav Rastislav obsah #literárna forma #rivali gill harveyova obsah #román #analyza basne rudolf dilong orodovnica #vonkajšia kompozícia básne #vladimir andrej ferko-ako dive husi #miroslav válek neviditelne auto,viditelny strom #ludovit stur #Romantizmus #BASNE NA A SLOVO BOLO U BOHA #matej bel zvolenska stolica #persiflaž a palimpsest #klasicizmus #obsah tajny dennik adriana mola #polrocny test zo slovenskeho jazyka pre 8 rocnik #drama #realizmus #neprízvučné a prízvučné slabiky #monumentalizácia postáv #umelecke prostriedky v basni Krvave sonety #kompozičné postupy #báseň k oslobodeniu #stredoveka literatura #jan botto kukucka rozbor basne #Hrdinský zápisník KLáRA jARUNKOVá #povesti pre 7.rocnik #Ján Johanides-Súkromie obsah diela

Literatúra - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Literatúra Kategória Rozsah
Slovenčina Umelecké jazykové prostriedky Literatúra 227 slov
Slovenčina Typy rozprávačov Literatúra 348 slov
Slovenčina Literárne druhy a žánre Literatúra 499 slov
Slovenčina Umelecké jazykové prostriedky a ich identifikácia v texte Literatúra 526 slov
Slovenčina Básnické figúry a trópy Literatúra 1338 slov
Slovenčina Strofa, Verš, Rým Literatúra 505 slov
Slovenčina Veršové systémy Literatúra 1215 slov
Slovenčina Básnické figúry a trópy Literatúra 263 slov
Slovenčina Verš, voľný verš, rým Literatúra 173 slov
Slovenčina Romantizmus – hlavné znaky Literatúra 2525 slov
Slovenčina Janko Kráľ - prehľad tvorby Literatúra 455 slov
Slovenčina Literárna moderna Literatúra 1896 slov
Slovenčina Romantizmus + autori a diela Literatúra 3096 slov
Slovenčina Literárne druhy: lyrika, epika, dráma Literatúra 159 slov
Slovenčina Poviedka, novela, román Literatúra 531 slov
0.038