Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Sústava PG vied Poznámky 388 slov 1207 98 103 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Referát 4098 slov 14384 378 396 16.11.2013 7.1
Slovenčina Pedagogika - 1.ročník Poznámky 6143 slov 6604 352 324 13.08.2013 8.4
Slovenčina Metodika edukačných činností - 1.ročník Poznámky 1605 slov 4205 291 317 13.08.2013 4
Slovenčina Telovýchovné a technické zariadenia, náradie a náčinie Referát 500 slov 4974 343 403 10.07.2013 8
Slovenčina Metodika tvorby a realizácie animačných programov pre mládež Referát 479 slov 1892 208 235 08.07.2013 9
Slovenčina Metodika animácie pre deti a mládež Referát 2081 slov 5251 287 279 08.07.2013 7
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Referát 2387 slov 12116 338 371 07.07.2013 7.7
Slovenčina Animácia pre deti a mládež Referát 697 slov 3493 273 277 07.07.2013 0
Slovenčina Ciele a význam TV pre deti MŠ Referát 818 slov 4326 247 288 07.07.2013 9
Slovenčina Organizačné formy výučby Referát 600 slov 12316 560 557 05.07.2013 6.8
Slovenčina Animátor ako manažér Referát 2978 slov 1623 261 220 05.07.2013 0
Slovenčina Verejná animácia Referát 779 slov 1912 241 243 05.07.2013 10
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Referát 1735 slov 22822 541 538 05.07.2013 4.9
Slovenčina Výučbové metódy Referát 338 slov 2565 220 286 05.07.2013 7.7
Slovenčina Výučbové zásady Referát 1392 slov 3984 337 335 05.07.2013 6.8
Slovenčina Psychologická analýza príčin neprospievania žiakov Referát 1230 slov 4390 293 305 05.07.2013 9
Slovenčina Adolescencia – dospievanie Referát 988 slov 3218 233 275 05.07.2013 9.7
Slovenčina Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou Referát 327 slov 2140 198 269 05.07.2013 4
Slovenčina Poruchy učenia Referát 1912 slov 4293 295 275 05.07.2013 8
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Referát 2481 slov 12100 393 359 05.07.2013 8
Slovenčina Pedagogika psychosociálne narušených Referát 910 slov 3456 237 249 05.07.2013 4.5
Slovenčina Hra – znaky, funkcie, rozdelenie, realizácia Referát 1265 slov 8062 367 411 05.07.2013 7
Slovenčina Výchova Referát 246 slov 2320 265 291 25.01.2012 0
Slovenčina Misijná a charitatívna práca Referát 621 slov 7767 483 512 17.08.2011 6.4
Slovenčina Problematika medzikulturálnej sociálnej práce Referát 587 slov 2240 284 326 17.08.2011 0
Slovenčina Manažment sociálnych organizácií Referát 593 slov 5714 451 494 17.08.2011 8.3
Slovenčina Svojpomoc a svojpomocné skupiny Referát 287 slov 5675 429 506 17.08.2011 7
Slovenčina Dobrovoľníctvo v sociálnej práci Referát 2502 slov 7004 456 437 17.08.2011 7.6
Slovenčina Sociálna práca s rodinou Referát 735 slov 13518 602 574 17.08.2011 7.3
Slovenčina Problematika komunikácie so sociálnym klientom. Referát 902 slov 7165 452 486 17.08.2011 6.6
Slovenčina Sociálna práca v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí Referát 779 slov 3902 333 426 17.08.2011 10
Slovenčina Resocializácia a rehabilitácia Referát 1956 slov 7468 401 473 17.08.2011 9
Slovenčina Metódy sociálnej práce so sociálno-ekonomickými problémami Referát 1907 slov 8109 428 539 17.08.2011 5.7
Slovenčina Etika v sociálnej práci Referát 1160 slov 11302 518 510 17.08.2011 6.1
Slovenčina Syndróm CAN a CSA Referát 1010 slov 6575 394 454 17.08.2011 5.5
Slovenčina Klient sp, typy a rozdelenie klientov Referát 1245 slov 9235 507 537 17.08.2011 8.7
Slovenčina Sociálna práca so žiadateľmi Referát 524 slov 3854 372 440 17.08.2011 5.2
Slovenčina Metódy sociálnej práce s jednotlivcom Referát 1063 slov 13730 634 635 17.08.2011 3.7
Slovenčina Sociálna práca v mimovládnom sektore Referát 1471 slov 5925 416 442 17.08.2011 6.6
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Referát 500 slov 18294 817 808 17.08.2011 6.7
Slovenčina Projektovanie v sociálnej práci Referát 707 slov 6845 490 477 17.08.2011 6
Slovenčina Sociálna práca s postihnutými jedincami Referát 605 slov 6340 449 482 17.08.2011 5
Slovenčina SP s marginalizovanými skupinami Referát 263 slov 2805 328 385 17.08.2011 0
Slovenčina Sociálna intervencia a sociálna terapia Referát 1927 slov 11417 465 498 17.08.2011 6.4
Slovenčina Terénna sociálna práca a streetwork Referát 2528 slov 16254 576 614 17.08.2011 7
Slovenčina Formy sociálnej prevencie Referát 385 slov 4447 428 439 17.08.2011 10
Slovenčina Sociálna, výchovná a profesijná rehabilitácia Referát 633 slov 5934 448 469 17.08.2011 5.3
Slovenčina Sociálna prevencia - rozdelenie Referát 1075 slov 12198 559 583 17.08.2011 5.9
Slovenčina Základné metódy sociálnej práce Referát 2870 slov 14456 564 504 17.08.2011 6.2
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #kazuistika vzor #posudok na žiaka vzor #metody vychovy kemsak #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #vyučovacia jednotka #vypracovaná kazuistika #kazuistika žiaka, príklady #Kazuistika sociálneho klienta #predmet a úlohy pedagogiky #blokové vyučovanie #hodnotenie audiovizuálneho diela #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #aktivizačné metódy #Terénna sociálna práca - esej #didaktické zásady v MŠ #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #vyucovacie metody #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #sebareflexia učiteľa - vzor #týždenný edukačný plán pre mš #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #pedagogická psychológia zelina #metodika hodnotenia rozprávky #3. Školská sústava a činitele, ktoré ju ovplyvňujú #ako sa píše kazuistika #testy opatrovatelstvo #posudok žiaka na štúdium v USA #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #sebareflexia z pedagogickej praxe #metodika hodnotenia filmu #didaktická skladba vyučovania #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #zážitkové učenie v MŠ #etický problém a etická dilema v sociálnej práci #vekové osobitosti prežívania choroby #lokomočné pohyby #pracovné vyučovanie mentálne postihnutých #globálne etické problémy v súčasnosti #aktivizujúce metody vo výchove #individuálny plán klienta #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #edukačné zásady #individuálne,skupinové,hromadné vyučovanie

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Pedagogika 2660 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Pedagogika 4789 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Pedagogika 3627 slov
Slovenčina Základné metódy sociálnej práce Pedagogika 2870 slov
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Pedagogika 51916 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva Pedagogika 1918 slov
Slovenčina Človek a ľudské práva, Ľudská dôstojnosť Pedagogika 2320 slov
Slovenčina Organizačné formy výučby Pedagogika 600 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Pedagogika 1876 slov
Slovenčina Sociálna prevencia - rozdelenie Pedagogika 1075 slov
0.026