Pondelok, 22. mája 2017, meninyJúlia, Juliana, zajtra Želmíra
Dnes prezretých 55656 študentských prácOnline: 3987 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Sústava PG vied Poznámky 388 slov 1058 95 98 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Referát 4098 slov 13217 356 378 16.11.2013 7.1
Slovenčina Pedagogika - 1.ročník Poznámky 6143 slov 6209 341 318 13.08.2013 8.4
Slovenčina Metodika edukačných činností - 1.ročník Poznámky 1605 slov 3946 286 309 13.08.2013 4
Slovenčina Telovýchovné a technické zariadenia, náradie a náčinie Referát 500 slov 4594 333 388 10.07.2013 8
Slovenčina Metodika tvorby a realizácie animačných programov pre mládež Referát 479 slov 1810 207 232 08.07.2013 9
Slovenčina Metodika animácie pre deti a mládež Referát 2081 slov 5027 282 275 08.07.2013 7
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Referát 2387 slov 11631 331 361 07.07.2013 7.3
Slovenčina Animácia pre deti a mládež Referát 697 slov 3381 268 273 07.07.2013 0
Slovenčina Ciele a význam TV pre deti MŠ Referát 818 slov 4100 243 284 07.07.2013 9
Slovenčina Organizačné formy výučby Referát 600 slov 11721 543 541 05.07.2013 6.8
Slovenčina Animátor ako manažér Referát 2978 slov 1557 258 218 05.07.2013 0
Slovenčina Verejná animácia Referát 779 slov 1803 237 240 05.07.2013 10
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Referát 1735 slov 20745 520 522 05.07.2013 4.3
Slovenčina Výučbové metódy Referát 338 slov 2448 217 282 05.07.2013 8
Slovenčina Výučbové zásady Referát 1392 slov 3739 333 326 05.07.2013 6.2
Slovenčina Psychologická analýza príčin neprospievania žiakov Referát 1230 slov 4191 288 301 05.07.2013 9
Slovenčina Adolescencia – dospievanie Referát 988 slov 3093 224 266 05.07.2013 9.7
Slovenčina Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou Referát 327 slov 1982 195 264 05.07.2013 4
Slovenčina Poruchy učenia Referát 1912 slov 4086 289 269 05.07.2013 8
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Referát 2481 slov 11433 386 350 05.07.2013 8
Slovenčina Pedagogika psychosociálne narušených Referát 910 slov 3263 231 244 05.07.2013 4.5
Slovenčina Hra – znaky, funkcie, rozdelenie, realizácia Referát 1265 slov 7602 360 402 05.07.2013 7
Slovenčina Výchova Referát 246 slov 2268 263 288 25.01.2012 0
Slovenčina Misijná a charitatívna práca Referát 621 slov 7637 479 510 17.08.2011 6.4
Slovenčina Problematika medzikulturálnej sociálnej práce Referát 587 slov 2180 280 322 17.08.2011 0
Slovenčina Manažment sociálnych organizácií Referát 593 slov 5589 443 487 17.08.2011 8.3
Slovenčina Svojpomoc a svojpomocné skupiny Referát 287 slov 5495 417 497 17.08.2011 7
Slovenčina Dobrovoľníctvo v sociálnej práci Referát 2502 slov 6809 451 433 17.08.2011 7.6
Slovenčina Sociálna práca s rodinou Referát 735 slov 13290 597 568 17.08.2011 7.3
Slovenčina Problematika komunikácie so sociálnym klientom. Referát 902 slov 6998 446 481 17.08.2011 6.6
Slovenčina Sociálna práca v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí Referát 779 slov 3823 327 418 17.08.2011 10
Slovenčina Resocializácia a rehabilitácia Referát 1956 slov 7299 395 469 17.08.2011 9
Slovenčina Metódy sociálnej práce so sociálno-ekonomickými problémami Referát 1907 slov 7793 424 532 17.08.2011 5.7
Slovenčina Etika v sociálnej práci Referát 1160 slov 10985 511 504 17.08.2011 6.1
Slovenčina Syndróm CAN a CSA Referát 1010 slov 6407 390 451 17.08.2011 5.5
Slovenčina Klient sp, typy a rozdelenie klientov Referát 1245 slov 8965 500 527 17.08.2011 8.7
Slovenčina Sociálna práca so žiadateľmi Referát 524 slov 3813 369 437 17.08.2011 5.2
Slovenčina Metódy sociálnej práce s jednotlivcom Referát 1063 slov 13397 619 621 17.08.2011 3.7
Slovenčina Sociálna práca v mimovládnom sektore Referát 1471 slov 5767 409 436 17.08.2011 6.6
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Referát 500 slov 17315 788 778 17.08.2011 6.7
Slovenčina Projektovanie v sociálnej práci Referát 707 slov 6672 478 468 17.08.2011 6
Slovenčina Sociálna práca s postihnutými jedincami Referát 605 slov 6215 442 474 17.08.2011 5
Slovenčina SP s marginalizovanými skupinami Referát 263 slov 2732 324 382 17.08.2011 0
Slovenčina Sociálna intervencia a sociálna terapia Referát 1927 slov 11135 458 492 17.08.2011 6.4
Slovenčina Terénna sociálna práca a streetwork Referát 2528 slov 15932 570 608 17.08.2011 7
Slovenčina Formy sociálnej prevencie Referát 385 slov 4346 422 432 17.08.2011 10
Slovenčina Sociálna, výchovná a profesijná rehabilitácia Referát 633 slov 5723 442 458 17.08.2011 5.3
Slovenčina Sociálna prevencia - rozdelenie Referát 1075 slov 11996 554 577 17.08.2011 5.9
Slovenčina Základné metódy sociálnej práce Referát 2870 slov 13872 553 496 17.08.2011 6.7
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #kazuistika vzor #metody vychovy kemsak #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #posudok na žiaka vzor #vyučovacia jednotka #vypracovaná kazuistika #Kazuistika sociálneho klienta #kazuistika žiaka, príklady #predmet a úlohy pedagogiky #hodnotenie audiovizuálneho diela #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #Terénna sociálna práca - esej #blokové vyučovanie #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #aktivizačné metódy #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #vyucovacie metody #pedagogická psychológia zelina #metodika hodnotenia rozprávky #sebareflexia učiteľa - vzor #didaktické zásady v MŠ #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #ako sa píše kazuistika #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #posudok žiaka na štúdium v USA #sebareflexia z pedagogickej praxe #metodika hodnotenia filmu #didaktická skladba vyučovania #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #zážitkové učenie v MŠ #lokomočné pohyby #etický problém a etická dilema v sociálnej práci #vekové osobitosti prežívania choroby #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #globálne etické problémy v súčasnosti #testy opatrovatelstvo #aktivizujúce metody vo výchove #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #nezamestnanosť - esej #týždenný edukačný plán pre mš #pracovné vyučovanie mentálne postihnutých #kazuistika #reflexia z pedagogickej praxe #edukačné zásady

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Pedagogika 1225 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Pedagogika 51916 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika 3037 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina KEMSAK Pedagogika 107 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Pedagogika 2660 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Pedagogika 4789 slov
Slovenčina Metodika, metodológia, techniky, prístupy sociálnej práce Pedagogika 615 slov
Slovenčina Subjekty a objekty sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia Pedagogika 392 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Pedagogika 2591 slov
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Pedagogika 2387 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva Pedagogika 1918 slov
0.033