Nedeľa, 26. februára 2017, meninyViktor, zajtra Alexander
Dnes prezretých 22698 študentských prácOnline: 3275 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Telovýchovné a technické zariadenia, náradie a náčinie Referát 500 slov 4019 296 329 10.07.2013 8
Slovenčina Metodika tvorby a realizácie animačných programov pre mládež Referát 479 slov 1714 205 226 08.07.2013 9
Slovenčina Metodika animácie pre deti a mládež Referát 2081 slov 4755 271 268 08.07.2013 7
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Referát 2387 slov 10355 312 341 07.07.2013 7.3
Slovenčina Animácia pre deti a mládež Referát 697 slov 3226 264 267 07.07.2013 0
Slovenčina Ciele a význam TV pre deti MŠ Referát 818 slov 3842 237 277 07.07.2013 9
Slovenčina Organizačné formy výučby Referát 600 slov 10953 506 504 05.07.2013 7.2
Slovenčina Animátor ako manažér Referát 2978 slov 1483 253 212 05.07.2013 0
Slovenčina Verejná animácia Referát 779 slov 1681 230 235 05.07.2013 10
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Referát 1735 slov 17260 484 491 05.07.2013 5.1
Slovenčina Výučbové metódy Referát 338 slov 2309 210 256 05.07.2013 8
Slovenčina Výučbové zásady Referát 1392 slov 3418 327 319 05.07.2013 6.2
Slovenčina Psychologická analýza príčin neprospievania žiakov Referát 1230 slov 3940 281 294 05.07.2013 9
Slovenčina Adolescencia – dospievanie Referát 988 slov 2850 211 253 05.07.2013 9.7
Slovenčina Pedagogika detí s narušenou komunikačnou schopnosťou Referát 327 slov 1869 189 251 05.07.2013 4
Slovenčina Poruchy učenia Referát 1912 slov 3806 281 260 05.07.2013 7.3
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Referát 2481 slov 10378 372 335 05.07.2013 8
Slovenčina Pedagogika psychosociálne narušených Referát 910 slov 3029 223 235 05.07.2013 4.5
Slovenčina Hra – znaky, funkcie, rozdelenie, realizácia Referát 1265 slov 6946 340 389 05.07.2013 9
Slovenčina Výchova Referát 246 slov 2202 260 285 25.01.2012 0
Slovenčina Misijná a charitatívna práca Referát 621 slov 7441 466 503 17.08.2011 6.4
Slovenčina Problematika medzikulturálnej sociálnej práce Referát 587 slov 2137 276 317 17.08.2011 0
Slovenčina Manažment sociálnych organizácií Referát 593 slov 5385 438 474 17.08.2011 8.3
Slovenčina Svojpomoc a svojpomocné skupiny Referát 287 slov 5252 400 482 17.08.2011 7
Slovenčina Dobrovoľníctvo v sociálnej práci Referát 2502 slov 6568 441 428 17.08.2011 7.6
Slovenčina Sociálna práca s rodinou Referát 735 slov 12855 588 559 17.08.2011 7.2
Slovenčina Problematika komunikácie so sociálnym klientom. Referát 902 slov 6770 437 473 17.08.2011 6.6
Slovenčina Sociálna práca v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí Referát 779 slov 3740 322 404 17.08.2011 10
Slovenčina Resocializácia a rehabilitácia Referát 1956 slov 7026 389 462 17.08.2011 9
Slovenčina Metódy sociálnej práce so sociálno-ekonomickými problémami Referát 1907 slov 7304 409 511 17.08.2011 5.7
Slovenčina Etika v sociálnej práci Referát 1160 slov 10580 491 491 17.08.2011 6.1
Slovenčina Syndróm CAN a CSA Referát 1010 slov 6251 384 443 17.08.2011 5.5
Slovenčina Klient sp, typy a rozdelenie klientov Referát 1245 slov 8535 480 498 17.08.2011 8.7
Slovenčina Sociálna práca so žiadateľmi Referát 524 slov 3735 366 428 17.08.2011 5.2
Slovenčina Metódy sociálnej práce s jednotlivcom Referát 1063 slov 12877 585 576 17.08.2011 3.7
Slovenčina Sociálna práca v mimovládnom sektore Referát 1471 slov 5526 404 424 17.08.2011 6
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Referát 500 slov 15922 732 727 17.08.2011 6.8
Slovenčina Projektovanie v sociálnej práci Referát 707 slov 6361 461 451 17.08.2011 6
Slovenčina Sociálna práca s postihnutými jedincami Referát 605 slov 5981 431 460 17.08.2011 5
Slovenčina SP s marginalizovanými skupinami Referát 263 slov 2665 316 376 17.08.2011 0
Slovenčina Sociálna intervencia a sociálna terapia Referát 1927 slov 10676 446 482 17.08.2011 5.5
Slovenčina Terénna sociálna práca a streetwork Referát 2528 slov 15318 556 593 17.08.2011 7
Slovenčina Formy sociálnej prevencie Referát 385 slov 4172 410 422 17.08.2011 0
Slovenčina Sociálna, výchovná a profesijná rehabilitácia Referát 633 slov 5488 435 451 17.08.2011 5.3
Slovenčina Sociálna prevencia - rozdelenie Referát 1075 slov 11644 548 569 17.08.2011 5.9
Slovenčina Základné metódy sociálnej práce Referát 2870 slov 13215 536 485 17.08.2011 6.7
Slovenčina Sociálna práca s občanmi so zdravotným znevýhodnením Referát 496 slov 5021 403 446 17.08.2011 4.8
Slovenčina Sociálna práca so seniormi Referát 1686 slov 19201 683 674 17.08.2011 6.5
Slovenčina Sociálna terapia a intervencia v SP Referát 1241 slov 9077 452 501 17.08.2011 6.6
Slovenčina Opatrovateľská služba a osobná asistencia Referát 944 slov 3385 332 320 17.08.2011 10
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #metody vychovy kemsak #vyučovacia jednotka #kazuistika vzor #hodnotenie audiovizuálneho diela #vypracovaná kazuistika #Kazuistika sociálneho klienta #predmet a úlohy pedagogiky #Terénna sociálna práca - esej #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #posudok na žiaka vzor #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #blokové vyučovanie #kazuistika žiaka, príklady #metodika hodnotenia rozprávky #aktivizačné metódy #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #vyucovacie metody #posudok žiaka na štúdium v USA #pedagogická psychológia zelina #metodika hodnotenia filmu #didaktická skladba vyučovania #sebareflexia učiteľa - vzor #sebareflexia z pedagogickej praxe #ako sa píše kazuistika #zážitkové učenie v MŠ #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #globálne etické problémy v súčasnosti #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #aktivizujúce metody vo výchove #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #vekové osobitosti prežívania choroby #lokomočné pohyby #nezamestnanosť - esej #reflexia z pedagogickej praxe #kategórie didaktickej skladby výučby #6. Modulové usporiadanie učiva #kazuistika #individuálny plán klienta #edukačné zásady #pedagogika #prístupy v sociálnej práci
0.092