Diskusný príspevok (PFIČ MS)

Slovenský jazyk » Slohové práce

Autor: Dievča nany7 (24)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.04.2015
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 223 slov
Počet zobrazení: 11 080
Tlačení: 165
Uložení: 144

DISKUSNÝ PRÍSPEVOK

Základné znaky diskusie a diskusného príspevku:

- organizovaná výmena názorov na istú tému, ktorá smeruje k zaujatiu postoja alebo k vyriešeniu nejakého problému, ku kompromisu.

- využíva prostriedky odborného štýlu a rečníctva.

- autor musí zaujať postoje k problematike, svoje názory sa snaží podoprieť množstvom rozumných tvrdení (argumentov) alebo príkladov, nadväzuje na ostatným účastníkov diskusie, neodbočuje od témy,

Kompozícia diskusného príspevku:

1.Oslovenie: ,,Vážení prítomní!“
2.Nadviazanie (súhlasné/nesúhlasné): na niektoré z predchádzajúcich príspevkov, na referát alebo na prednesený problém napr.: ,, Chcela by som nadviazať na slová, ktoré už odzneli.“/,,Nemožno súhlasiť s názorom mojej kolegyne, ktorá tvrdila...“/,,Pokladám za správne uviesť...“/,,Ako sa už hovorilo...“
3. Jadro vyjadrenie vlastného názoru na daný problém: ,,Podľa mojej mienky...“/,,Dovoľujem si tvrdiť...“/,,Nazdávam sa...“/,,Je nám známe, že ... , ale môj názor je...“
4. Poďakovanie za pozornosť.

Pri hodnotení sa dôraz kladie na:

  • vlastné hodnotenie problémov s využitím aktuálnych poznatkov o danej problematike.
  • subjektívno-objektívny prístup, použitie 1. os. sg. alebo 1. os. pl.), používanie argumentov (tvrdenia s dôkazmi) a citátov s cieľom presvedčiť poslucháčov, použitie presviedčacích prvkov (podnecujúce a motivujúce poslucháčov, napr. rečnícke otázky).

  • logickosť textu, členenie textu (oslovenie, úvod, jadro, záver, poďakovanie).
  • syntaktické prostriedky (napr. zložené súvetia – príčinno-následkové, dôsledkové ap., polovetné konštrukcie a i. vo výkladovej časti príspevku a pestrá modalita v úvahovej časti príspevku).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9.3)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Slohové práce

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.218