Diskusný príspevok

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 22.07.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 264 slov
Počet zobrazení: 20 746
Tlačení: 1 006
Uložení: 1 008
Jazyková otázka:
Charakterizujte diskusný príspevok. Vytvorte osnovu diskusného príspevku o autorovi podľa vlastného výberu.

Patrí medzi náučné útvary rečníckeho štýlu:

Kompozícia: oslovenie úvod jadro záver poďakovanie

1. oslovenie
- dodržiavame spoločenskú hierarchiu
- v texte ho môžeme niekoľkokrát zopakovať, vždy ho však v texte oddelíme napr. ,milí poslucháči,..........

2. nadviazanie /úvod/
- súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie na to, čo odznelo v referáte alebo v predchádzajúcom diskusnom príspevku napr.
- chcel by som nadviazať na pána Mrkvičku
- dovoľte, aby som sa aj ja vyjadril k diskutovanému problému
- nemôžem nechať bez povšimnutia tvrdenie môjho predrečníka

3. vyjadrenie vlastného názoru /jadro/

a) výklad: vysvetľuje svoj názor, argumentujeme, presviedčame dôkazmi, odvolávame sa na literatúru, citujeme, využívame aktuálne poznatky o danej problematike. S cieľom presvedčiť poslucháča o svojom názore, dodržiavame nadväznosť myšlienok a logické zdôvodňovanie a argumentovanie /bibliografia na primárny prameň, odvolávky v texte/

b) úvaha: - používame subjektivizujúce slová napr. myslím si, podľa mňa, podľa mojej mienky, môj názor je
- vyjadrujeme vlastné hodnotenie problému
- hovoríme vždy za seba

c) záver: - konštruktívne navrhnutie riešenia problému, stručné zhrnutie /2-3 vety/
napr. na záver mi dovoľte zhrnúť návrhy na riešenie tohto problému...

4. Poďakovanie za slovo
napr. Ďakujem Vám za pozornosť

Lexika:

a) výkladová časť
– objektívny prístup autora
- využívať pojmovosť, tzn. prevaha podstatných mien, bezpríznakové slová, termíny, čísla, fakty, presnosť, vecnosť

b) úvahová časť:
- subjektívny prístup autora, používame prídavné mená, expresívne slová, rečnícke otázky

Syntax:

a) výkladová časť:
- zložené súvetia, najmä príčino – následkové alebo príčino – dôsledkové
- polovetné konštrukcie / s príčastím alebo prechodníkom/

b) úvahová časť:
-pestrá modalita viet, t. j. oznamovacie, opytovacie, zvolacie, želacie

Dôležité dodržať nadväznosť myšlienok a logické zdôvodňovanie a argumentovanie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.010