Pondelok, 20. februára 2017, meninyLívia, zajtra Eleonóra
Dnes prezretých 34952 študentských prácOnline: 3956 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Metóda sociálneho hodnotenia Referát 522 slov 4735 379 409 17.08.2011 8.7
Slovenčina Etapy sociálnej práce s jednotlivcom Referát 973 slov 8763 407 421 17.08.2011 7
Slovenčina Metodika, metodológia, techniky, prístupy sociálnej práce Referát 615 slov 16419 626 652 17.08.2011 6.1
Slovenčina Vznik a vývoj metód sociálnej práce Referát 1207 slov 5442 391 372 17.08.2011 5.7
Slovenčina Vzťah občianskeho a rodinného práva Referát 1152 slov 3054 315 347 14.08.2011 3
Slovenčina Verená sociálna správa Referát 1438 slov 6710 386 424 14.08.2011 9.7
Slovenčina Správne právo Referát 567 slov 4100 336 420 14.08.2011 5.8
Slovenčina Vymedzenie sociálno-patologických javov Referát 825 slov 7632 380 429 14.08.2011 4.5
Slovenčina Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce Referát 690 slov 5646 379 405 14.08.2011 7.4
Slovenčina Subjekty a objekty sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia Referát 392 slov 9079 614 628 14.08.2011 5.4
Slovenčina Špecifiká sociálnej práce v období globalizácie Referát 586 slov 4681 363 400 14.08.2011 1
Slovenčina Etická zodpovednosť a typológia sociálnych pracovníkov Referát 661 slov 5095 379 375 14.08.2011 7.5
Slovenčina Sociálnoprávna ochrana detí Referát 566 slov 4221 361 392 14.08.2011 3.5
Slovenčina Transformácia sociálnej sféry po roku 1989 Referát 749 slov 9818 489 534 14.08.2011 4.8
Slovenčina Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia Referát 961 slov 2166 259 311 14.08.2011 5
Slovenčina Sociálna sieť (typy, faktory, rozdiely) Referát 364 slov 3349 304 350 14.08.2011 10
Slovenčina Sociálne služby v kontexte sociálnej práce Referát 2039 slov 4431 408 417 14.08.2011 3
Slovenčina Legislatívna úprava štátnych sociálnych dávok Referát 2806 slov 5630 402 398 14.08.2011 8
Slovenčina Legislatívna úprava zdravotného poistenia Referát 1426 slov 2423 369 391 14.08.2011 0
Slovenčina Legislatívna úprava úrazového poistenia Referát 2089 slov 2841 285 336 14.08.2011 0
Slovenčina Poisťovací systém Slovenskej republiky Referát 1433 slov 2416 302 291 14.08.2011 8.7
Slovenčina Sociálne zabezpečenie v krajinách európskej únie Referát 947 slov 3417 326 340 14.08.2011 4.3
Slovenčina Tripartita, právo na prácu, štrajk, regulácia Referát 782 slov 3762 339 361 14.08.2011 8
Slovenčina Sociálne zabezpečenie starších ľudí Referát 1582 slov 1847 280 279 14.08.2011 0
Slovenčina Sociálna pomoc, pomáhanie, pomoc k svojpomoci, filantropia, charita Referát 518 slov 7264 449 465 13.08.2011 4.4
Slovenčina Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti chudoby a nezamestnanosti Referát 1355 slov 6025 380 405 13.08.2011 8
Slovenčina Sociálna udalosť a konflikt Referát 597 slov 4380 354 359 13.08.2011 8.7
Slovenčina Sociálna opora, sociálna podpora Referát 486 slov 3545 332 308 13.08.2011 0
Slovenčina Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti rodiny Referát 1783 slov 5664 340 370 13.08.2011 3.8
Slovenčina Sociálna politika a sociálne zabezpečenie Referát 860 slov 4302 286 328 13.08.2011 7.2
Slovenčina Princípy sociálnej politiky a jej faktory Referát 684 slov 7844 414 465 13.08.2011 7.5
Slovenčina Vývoj sociálnej politiky Referát 506 slov 3163 304 354 13.08.2011 0
Slovenčina Typológia sociálneho štátu Referát 901 slov 5279 356 381 13.08.2011 6
Slovenčina Východiská sociálnej politiky v staroveku Referát 823 slov 3019 278 323 13.08.2011 1
Slovenčina Vzťah sociálnej práce a iných vied Referát 805 slov 5086 350 394 13.08.2011 1.3
Slovenčina Vývoj sociálnej práce od 19. storočia Referát 2999 slov 7741 379 408 13.08.2011 8.4
Slovenčina Pojmy: Sociálny problém, sociálny konflikt Referát 697 slov 10852 420 465 13.08.2011 6.6
Slovenčina Predmet teórie sociálnej práce Referát 555 slov 3969 329 355 13.08.2011 4.7
Slovenčina Ľudské práva, práva dieťaťa Referát 861 slov 5214 331 398 13.08.2011 7.1
Slovenčina Typológia klientov Referát 1176 slov 4528 330 367 13.08.2011 0
Slovenčina Vzťah sociálnej práce a sociálnej politiky Referát 1147 slov 4966 333 344 13.08.2011 6
Slovenčina Osobnosť sociálneho pracovníka Referát 615 slov 14041 694 726 13.08.2011 6.6
Slovenčina Sociálna práca ako vedná disciplína Referát 822 slov 8490 377 463 13.08.2011 7.5
Slovenčina Východiská sociálnej práce Referát 1020 slov 3713 293 301 13.08.2011 5
Slovenčina Postavenie sociálnej práce Referát 3296 slov 3005 308 335 09.08.2011 7
Slovenčina Princípy sociálnej náuky Cirkvi Referát 2098 slov 3832 347 324 08.08.2011 5
Slovenčina Obsah princípu spoločného dobra Referát 2016 slov 2088 298 331 08.08.2011 0
Slovenčina Štát a uplatnenie princípu subsidiarity Referát 1003 slov 2679 299 321 08.08.2011 10
Slovenčina Solidarita a jej znaky Referát 1869 slov 2539 273 316 08.08.2011 8
Slovenčina Človek a ľudské práva, Ľudská dôstojnosť Referát 2320 slov 8642 374 382 08.08.2011 5.8
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #metody vychovy kemsak #vyučovacia jednotka #kazuistika vzor #hodnotenie audiovizuálneho diela #Kazuistika sociálneho klienta #vypracovaná kazuistika #predmet a úlohy pedagogiky #Terénna sociálna práca - esej #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #posudok na žiaka vzor #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #blokové vyučovanie #kazuistika žiaka, príklady #metodika hodnotenia rozprávky #aktivizačné metódy #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #posudok žiaka na štúdium v USA #pedagogická psychológia zelina #vyucovacie metody #metodika hodnotenia filmu #didaktická skladba vyučovania #sebareflexia z pedagogickej praxe #sebareflexia učiteľa - vzor #ako sa píše kazuistika #zážitkové učenie v MŠ #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #globálne etické problémy v súčasnosti #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #aktivizujúce metody vo výchove #vekové osobitosti prežívania choroby #lokomočné pohyby #nezamestnanosť - esej #reflexia z pedagogickej praxe #kategórie didaktickej skladby výučby #6. Modulové usporiadanie učiva #kazuistika #individuálny plán klienta #pedagogika #edukačné zásady #prístupy v sociálnej práci
0.092