Geografia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Hlavné etapy vrásnenia Karpát Referát 181 slov 1161 138 154 25.03.2013 0
Slovenčina Doprava Slovenska Referát 988 slov 3773 232 252 25.03.2013 7
Slovenčina Cestovný ruch Slovenska Referát 912 slov 5715 258 277 25.03.2013 8
Slovenčina Afrika a jej oblasti Referát 609 slov 2906 233 250 25.03.2013 4.7
Slovenčina Ťažba nerastných surovín na Slovensku Referát 1924 slov 19657 463 438 25.03.2013 6.7
Slovenčina Politická mapa sveta Referát 581 slov 3242 238 241 24.03.2013 1.5
Slovenčina Nezávislé štáty a závislé územia Referát 1055 slov 1026 155 160 24.03.2013 0
Slovenčina Medzinárodné integrácie a organizácie Referát 1919 slov 4957 351 288 24.03.2013 0
Slovenčina Dolnozemplínsky región Poznámky 61 slov 2148 215 228 24.03.2013 6
Slovenčina Hornozemplínsky región - cestovný ruch Poznámky 74 slov 1936 237 232 24.03.2013 1
Slovenčina Šarišský región - cestovný ruch Poznámky 73 slov 2119 226 230 24.03.2013 2
Slovenčina Košický región - cestovný ruch Poznámky 81 slov 2888 248 248 24.03.2013 4.3
Slovenčina Spišský región - cestovný ruch Poznámky 104 slov 2378 255 245 24.03.2013 4
Slovenčina Tatranský región - cestovný ruch Poznámky 112 slov 3004 240 274 24.03.2013 6.8
Slovenčina Pohronský región - cestovný ruch Poznámky 106 slov 2238 228 235 24.03.2013 7
Slovenčina Horehronský región - cestovný ruch Poznámky 83 slov 2460 231 248 24.03.2013 8.5
Slovenčina Gemerský región - cestovný ruch Poznámky 82 slov 2060 222 226 24.03.2013 9
Slovenčina Ipeľský región - cestovný ruch Poznámky 68 slov 2356 245 240 24.03.2013 1.5
Slovenčina Liptovský región - cestovný ruch Poznámky 100 slov 1515 207 207 24.03.2013 0
Slovenčina Oravský región - cestovný ruch Poznámky 79 slov 1693 208 210 24.03.2013 10
Slovenčina Turčiansky región - cestovný ruch Poznámky 79 slov 1793 223 223 24.03.2013 1
Slovenčina Severopovažský región - cestovný ruch Poznámky 120 slov 4492 314 360 24.03.2013 5.5
Slovenčina Hornonitriansky región - cestovný ruch Poznámky 73 slov 2038 203 227 24.03.2013 6
Slovenčina Nitriansky región - cestovný ruch Poznámky 91 slov 3792 306 297 24.03.2013 2.3
Slovenčina Strednopovažský región - cestovný ruch Poznámky 88 slov 2483 246 266 24.03.2013 3
Slovenčina Dolnopovažský región - cestovný ruch Poznámky 89 slov 2380 219 246 24.03.2013 4.5
Slovenčina Záhorský región - cestovný ruch Poznámky 70 slov 1876 220 225 24.03.2013 0
Slovenčina Regióny cestovného ruchu (2004/2005) Referát 335 slov 2979 204 210 24.03.2013 5
Slovenčina Trasovanie a rozpis pobytu Referát 773 slov 3372 222 217 24.03.2013 5.8
Slovenčina Sprievodca cestovného ruchu Referát 688 slov 3667 232 236 24.03.2013 10
Slovenčina Osobitosti trhu cestovného ruchu Referát 593 slov 1680 151 179 24.03.2013 0
Slovenčina Cestovný ruch - Ázia Referát 585 slov 3185 209 224 24.03.2013 7
Slovenčina Cestovný ruch - Austrália a Oceánia Referát 275 slov 4006 270 300 24.03.2013 8.5
Slovenčina Cestovný ruch - Amerika Referát 770 slov 6914 310 296 24.03.2013 3.5
Slovenčina Cestovný ruch - Afrika Referát 506 slov 6740 354 365 24.03.2013 3
Slovenčina Vidiecke sídla Referát 635 slov 1560 164 165 24.03.2013 0
Slovenčina Typy poľnohospodárstva na svete Referát 487 slov 2134 213 250 24.03.2013 0
Slovenčina Zahraničný obchod Referát 257 slov 1894 187 201 24.03.2013 0
Slovenčina Služby obyvateľstvu Referát 242 slov 1638 207 198 24.03.2013 0
Slovenčina Rastlinná výroba (svet) Referát 314 slov 1026 153 161 24.03.2013 8
Slovenčina Obyvateľstvo Európy Referát 385 slov 7096 320 328 24.03.2013 7
Slovenčina Obyvateľstvo Afriky Referát 1175 slov 10836 347 359 24.03.2013 4.5
Slovenčina Obyvateľstvo Ázie Referát 225 slov 11738 522 507 24.03.2013 7.2
Slovenčina Obyvateľstvo Austrálie Referát 339 slov 6135 300 313 24.03.2013 6.7
Slovenčina Cestovný ruch Poznámky 842 slov 5398 294 301 24.03.2013 1.5
Slovenčina Pedosféra Poznámky 484 slov 1561 149 142 24.03.2013 10
Slovenčina Biosféra Referát 744 slov 3336 212 224 24.03.2013 7.5
Slovenčina Hospodárstvo Slovenska Poznámky 885 slov 6139 298 298 23.03.2013 8.3
Slovenčina Pohľad do histórie paleolitu Referát 1411 slov 1047 172 185 23.03.2013 0
Slovenčina Metódy skúmania staršej doby kamennej Referát 2186 slov 806 169 167 23.03.2013 0
Naspäť 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1214 Ďalej

Geografia - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Geografia Kategória Rozsah
Slovenčina Meranie na mapách (Mierka mapy) Geografia 228 slov
Slovenčina Ťažba nerastných surovín na Slovensku Geografia 1924 slov
Slovenčina Hlavné mestá štátov sveta - zoznam Geografia 675 slov
Slovenčina Prečo sa striedajú ročné obdobia Geografia 207 slov
Slovenčina Svetový oceán - všetky oceány Geografia 1098 slov
Slovenčina Sprievodcovské služby Geografia 407 slov
Slovenčina Európa Geografia 3361 slov
Slovenčina Obyvateľstvo Ázie Geografia 225 slov
Slovenčina Obyvateľstvo Afriky Geografia 1175 slov
Slovenčina Cestovné kancelárie a dopravné služby Geografia 1137 slov
Slovenčina Klimatotvorné činitele Geografia 166 slov
Slovenčina Obyvateľstvo Európy Geografia 385 slov
Slovenčina Podnebie a počasie Slovenska Geografia 453 slov
Slovenčina Tvar Zeme Geografia 72 slov
Slovenčina Prečo sa striedajú deň a noc Geografia 245 slov
0.141