Pondelok, 29. mája 2017, meninyVilma, zajtra Ferdinand
Dnes prezretých 4424 študentských prácOnline: 393 mladých ľudí

Geografia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Cestovný ruch Slovenska Referát 912 slov 5352 247 267 25.03.2013 8
Slovenčina Afrika a jej oblasti Referát 609 slov 2757 229 246 25.03.2013 4.7
Slovenčina Ťažba nerastných surovín na Slovensku Referát 1924 slov 18554 451 425 25.03.2013 6.7
Slovenčina Politická mapa sveta Referát 581 slov 3094 233 236 24.03.2013 1.5
Slovenčina Nezávislé štáty a závislé územia Referát 1055 slov 981 154 160 24.03.2013 0
Slovenčina Medzinárodné integrácie a organizácie Referát 1919 slov 4656 338 274 24.03.2013 0
Slovenčina Dolnozemplínsky región Poznámky 61 slov 1987 209 223 24.03.2013 10
Slovenčina Hornozemplínsky región - cestovný ruch Poznámky 74 slov 1849 232 225 24.03.2013 1
Slovenčina Šarišský región - cestovný ruch Poznámky 73 slov 2031 218 224 24.03.2013 2
Slovenčina Košický región - cestovný ruch Poznámky 81 slov 2668 238 240 24.03.2013 4.3
Slovenčina Spišský región - cestovný ruch Poznámky 104 slov 2279 250 239 24.03.2013 4
Slovenčina Tatranský región - cestovný ruch Poznámky 112 slov 2834 231 267 24.03.2013 6
Slovenčina Pohronský región - cestovný ruch Poznámky 106 slov 2147 224 230 24.03.2013 7
Slovenčina Horehronský región - cestovný ruch Poznámky 83 slov 2341 224 243 24.03.2013 8.5
Slovenčina Gemerský región - cestovný ruch Poznámky 82 slov 1985 219 219 24.03.2013 9
Slovenčina Ipeľský región - cestovný ruch Poznámky 68 slov 2231 241 236 24.03.2013 1.5
Slovenčina Liptovský región - cestovný ruch Poznámky 100 slov 1445 203 203 24.03.2013 0
Slovenčina Oravský región - cestovný ruch Poznámky 79 slov 1610 206 207 24.03.2013 10
Slovenčina Turčiansky región - cestovný ruch Poznámky 79 slov 1729 220 220 24.03.2013 1
Slovenčina Severopovažský región - cestovný ruch Poznámky 120 slov 4353 307 353 24.03.2013 6.2
Slovenčina Hornonitriansky región - cestovný ruch Poznámky 73 slov 1895 199 224 24.03.2013 6
Slovenčina Nitriansky región - cestovný ruch Poznámky 91 slov 3637 298 288 24.03.2013 2.3
Slovenčina Strednopovažský región - cestovný ruch Poznámky 88 slov 2394 241 260 24.03.2013 3
Slovenčina Dolnopovažský región - cestovný ruch Poznámky 89 slov 2278 213 241 24.03.2013 4.5
Slovenčina Záhorský región - cestovný ruch Poznámky 70 slov 1804 218 222 24.03.2013 0
Slovenčina Regióny cestovného ruchu (2004/2005) Referát 335 slov 2819 201 206 24.03.2013 5
Slovenčina Trasovanie a rozpis pobytu Referát 773 slov 3115 217 212 24.03.2013 5.8
Slovenčina Sprievodca cestovného ruchu Referát 688 slov 3406 227 231 24.03.2013 10
Slovenčina Osobitosti trhu cestovného ruchu Referát 593 slov 1576 150 177 24.03.2013 0
Slovenčina Cestovný ruch - Ázia Referát 585 slov 3020 205 221 24.03.2013 7
Slovenčina Cestovný ruch - Austrália a Oceánia Referát 275 slov 3776 260 291 24.03.2013 8.5
Slovenčina Cestovný ruch - Amerika Referát 770 slov 6568 302 287 24.03.2013 3.5
Slovenčina Cestovný ruch - Afrika Referát 506 slov 6410 338 345 24.03.2013 2.6
Slovenčina Vidiecke sídla Referát 635 slov 1476 162 164 24.03.2013 0
Slovenčina Typy poľnohospodárstva na svete Referát 487 slov 2050 211 247 24.03.2013 0
Slovenčina Zahraničný obchod Referát 257 slov 1819 183 198 24.03.2013 0
Slovenčina Služby obyvateľstvu Referát 242 slov 1547 204 195 24.03.2013 0
Slovenčina Rastlinná výroba (svet) Referát 314 slov 947 149 157 24.03.2013 8
Slovenčina Obyvateľstvo Európy Referát 385 slov 6555 309 317 24.03.2013 8
Slovenčina Obyvateľstvo Afriky Referát 1175 slov 10323 341 353 24.03.2013 4.2
Slovenčina Obyvateľstvo Ázie Referát 225 slov 10297 484 471 24.03.2013 7
Slovenčina Obyvateľstvo Austrálie Referát 339 slov 5864 287 302 24.03.2013 6.7
Slovenčina Cestovný ruch Poznámky 842 slov 5056 281 289 24.03.2013 1.5
Slovenčina Pedosféra Poznámky 484 slov 1466 145 140 24.03.2013 10
Slovenčina Biosféra Referát 744 slov 3170 207 220 24.03.2013 7.5
Slovenčina Hospodárstvo Slovenska Poznámky 885 slov 5706 286 287 23.03.2013 8.3
Slovenčina Pohľad do histórie paleolitu Referát 1411 slov 992 168 182 23.03.2013 0
Slovenčina Metódy skúmania staršej doby kamennej Referát 2186 slov 774 168 164 23.03.2013 0
Slovenčina Štvrtohory - Príroda a jej premeny Referát 1331 slov 3294 248 264 23.03.2013 4.3
Slovenčina Vývoj rodu Homo Referát 1593 slov 1058 172 154 23.03.2013 0
Naspäť 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1214 Ďalej

Geografia - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Geografia Kategória Rozsah
Slovenčina Obyvateľstvo Ázie Geografia 225 slov
Slovenčina Klimatotvorné činitele Geografia 166 slov
Slovenčina Najväčšie prístavy sveta Geografia 1333 slov
Slovenčina Hlavné mestá štátov sveta - zoznam Geografia 675 slov
Slovenčina Obyvateľstvo Európy Geografia 385 slov
Slovenčina Georeliéf Geografia 1008 slov
Slovenčina Sprievodca cestovného ruchu Geografia 688 slov
Slovenčina Slovensko Geografia 640 slov
Slovenčina Grécko Geografia 352 slov
Slovenčina Kultúrne regióny Geografia 1926 slov
Slovenčina Pedosféra, Hlavné pôdne typy Geografia 829 slov
Slovenčina Obyvateľstvo Afriky Geografia 1175 slov
Slovenčina Pôdne typy Geografia 2970 slov
Slovenčina Kanada Geografia 4221 slov
Slovenčina Sídla Geografia 446 slov
0.034