Literatúra - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Vývoj slovenského románu v 19. a 20. storočí - Kukučín, Vajanský, Hronský, Urban Maturita 770 slov 6839 465 421 05.02.2008 3.7
Slovenčina Nové umelecké smery a prúdy v slovenskej básnickej tvorbe medzi 2 svetovými vojami Maturita 284 slov 4012 342 381 05.02.2008 4.6
Slovenčina Slovenská dramatická tvorba Maturita 345 slov 7148 444 471 05.02.2008 3.3
Slovenčina Dedinský ľud v dielach: Kalinčiaka, Matušku, Kukučína, Timravy Maturita 463 slov 3484 320 314 05.02.2008 4
Slovenčina Realizmus - Sládkovič, Hviezdoslav Maturita 385 slov 5341 376 372 05.02.2008 2
Slovenčina Preromantizmus a romantizmus v slovenskej literatúre - ľudová slovesnosť Maturita 375 slov 7513 433 414 05.02.2008 4.2
Slovenčina Nadrealizmus v slovenskej literatúre Poznámky 735 slov 11690 670 594 04.02.2008 3.7
Slovenčina Ivan Stodola Referát 145 slov 4073 359 376 31.01.2008 6
Slovenčina Poézia v slovenskej literatúre medzi dvoma svetovými vojnami Maturita 32 slov 7557 522 520 29.01.2008 5
Slovenčina Svetová dráma po roku 1945 Maturita 29 slov 10554 597 679 29.01.2008 5.2
Slovenčina Predchodcovia slovenskej lyrizovanej prózy Maturita 28 slov 2112 246 262 29.01.2008 0
Slovenčina Svetová próza po roku 1945 Maturita 29 slov 10161 613 698 29.01.2008 3.2
Slovenčina Slovenská a česká medzivojnová dráma Maturita 29 slov 5409 426 368 29.01.2008 5.5
Slovenčina Lyrizovaná próza, M. Figuli Tri gaštanové kone Maturita 31 slov 5292 379 433 29.01.2008 2.3
Slovenčina Ľudová slovesnosť a jej vplyv na umelú literatúru Maturita 32 slov 4979 356 347 29.01.2008 4.3
Slovenčina Staroslovienska literatúra Maturita 26 slov 3817 241 309 29.01.2008 3
Slovenčina Lyrika Hviezdoslava Maturita 26 slov 4238 370 332 29.01.2008 4.7
Slovenčina Špecifické črty súčasnej slovenskej prózy Maturita 29 slov 2592 276 305 29.01.2008 6
Slovenčina Slovenská próza po roku 1945 Maturita 29 slov 10236 518 566 29.01.2008 1.5
Slovenčina Slovenská poézia po roku 1945 Maturita 29 slov 22103 754 837 29.01.2008 6.1
Slovenčina Obraz 1. svetovej vojny v svetovej literatúre Maturita 31 slov 4188 320 339 29.01.2008 2
Slovenčina Lyrický hrdina literárnej moderny Maturita 28 slov 5032 403 447 29.01.2008 1
Slovenčina Dedina v prózach Tajovského, Timravy a Kukučína Maturita 31 slov 2925 292 319 29.01.2008 0
Slovenčina Vývin románu v slovenskej literatúre 19. a 20. storočia Maturita 33 slov 7264 502 459 29.01.2008 3
Slovenčina Svetový realizmus (román) Maturita 27 slov 5126 402 413 29.01.2008 0
Slovenčina Slovenská dráma - Ján Chalupka, Tajovský, Palárik Maturita 30 slov 11574 612 678 29.01.2008 4.8
Slovenčina Obraz zemianstva (Hviezdoslav, Kukučín, Vajanský, Kalinčiak) Maturita 30 slov 7762 536 552 29.01.2008 6.6
Slovenčina Tvorba Andreja Sládkoviča a Pavla Orzságha Hviezdoslava Maturita 31 slov 5584 363 373 29.01.2008 6
Slovenčina Slovenská romantická literatúra - Botto, Kráľ, Chalupka Maturita 30 slov 6354 424 458 29.01.2008 3.4
Slovenčina Svetová romantická literatúra Maturita 27 slov 6159 416 445 29.01.2008 4.3
Slovenčina Slovenská klasicistická literatúra - Ján Kollár a Ján Hollý Maturita 32 slov 7715 534 602 29.01.2008 0
Slovenčina Umelecký obraz človeka v jednotlivých literárnych obdobiach Maturita 31 slov 5647 434 490 29.01.2008 2.8
Slovenčina Slovenská literárna moderna Poznámky 260 slov 7092 574 560 28.01.2008 5.2
Slovenčina Česká literárna moderna a jej predstavitelia Poznámky 937 slov 4748 418 422 28.01.2008 5.4
Slovenčina Ruská literárna moderna - Predstavitelia Poznámky 601 slov 6257 427 442 28.01.2008 4.8
Slovenčina Janko Jesenský Poznámky 286 slov 10373 624 624 27.01.2008 4.2
Slovenčina Ivan Krasko Poznámky 421 slov 14594 671 694 27.01.2008 4.8
Slovenčina Umelecký obraz 1. svetovej vojny v dielach B. S. Timravy, M. Urbana, P. O. Hviezdoslava Maturita 490 slov 8546 530 554 23.01.2008 6.4
Slovenčina Obraz 1. svetovej vojny v tvorbe H. Barbussa, E. Hemingwaya, E.M.Remarqua, R. Rolladnda Maturita 622 slov 4206 342 381 23.01.2008 3.6
Slovenčina Obraz charakteru človeka v malomeštianckom prostredí v tvorbe J. Jesenského, J. Nerudu Maturita 261 slov 2516 302 321 17.01.2008 2.5
Slovenčina Slovenská literárna moderna (1905 – 1918) Maturita 337 slov 5540 370 343 17.01.2008 4.7
Slovenčina Dedina a jej umelecké stvárnenie v tvorbe Kukučína, Tajovského, Timravy Maturita 556 slov 7179 459 489 17.01.2008 2.5
Slovenčina Historický vývoj romantizmu a realizmu v literatúre Maturita 357 slov 5918 462 433 17.01.2008 6.1
Slovenčina Predstavitelia slovenskej dramatickej tvorby 19. storočia Maturita 412 slov 3783 359 347 17.01.2008 2.6
Slovenčina Slovenská preromantická a romantická literatúra (1830 – 1850) Maturita 474 slov 5556 407 392 16.01.2008 3.9
Slovenčina Preromantizmus a romantizmus (koniec 18. a 1. polovica 19. storočia) Maturita 293 slov 7669 516 542 15.01.2008 4.9
Slovenčina Slovenská osvietenská klasicistická literatúra (1780 – 1830) Maturita 382 slov 5748 485 454 15.01.2008 3.8
Slovenčina Európska klasicistická literatúra (2.pol. 17.storočia – 18. storočie) Maturita 231 slov 4284 356 378 15.01.2008 6
Slovenčina Európska baroková literatúra (16. – 18. storočie) Maturita 90 slov 4303 353 352 15.01.2008 4.3
Slovenčina Európske humanistické a renesančné literatúry Maturita 387 slov 3646 322 323 15.01.2008 3.9
Naspäť 111 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Ďalej

Literatúra - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#jozef urban voda čo ma drží nad vodou rozbor #blahoželania k narodeninám s náboženskou tematikou #basne pre 8. rocnik #literárne obdobia a smery #testy zo slovenskeho jazyka gramatika pre 6.rocnik #Dušan Dušek Kufor na sny obsah #obsah artur conan doyle na ten obraz nikdy nezabudnem #janko jesenský-obsah diela koniec lásky #TEXT BÁSNĚ MOJ RODNÝ DOM jAN kOSTRA #test 6.ročník literatura Báje #Dvere do kľúčovej dierky obsah #kratka povest pre 5 rocnik #povesti literatúra 5 rocnik #Automatický text #Sylabotonicky versovy system #milan rufus dvanasta komnata #jan smrek iba oci rozbor basne #staroveka literatura #dejstvo , výstup,replika,autorská poznámka #Gill Harveyová: Rivali #Pavol országh hviezdoslav Rastislav obsah #povesti pre 6.rocnik #rivali gill harveyova obsah #literárna forma #román #analyza basne rudolf dilong orodovnica #metafora- priklady #vladimir andrej ferko-ako dive husi #miroslav válek neviditelne auto,viditelny strom #vonkajšia kompozícia básne #ludovit stur #Romantizmus #persiflaž a palimpsest #matej bel zvolenska stolica #klasicizmus #obsah tajny dennik adriana mola #drama #polrocny test zo slovenskeho jazyka pre 8 rocnik #realizmus #monumentalizácia postáv #BASNE NA A SLOVO BOLO U BOHA #umelecke prostriedky v basni Krvave sonety #báseň k oslobodeniu #kompozičné postupy #stredoveka literatura #neprízvučné a prízvučné slabiky #Hrdinský zápisník KLáRA jARUNKOVá #Ján Johanides-Súkromie obsah diela #kto napisal povest o troch prutoch #povesti pre 7.rocnik

Literatúra - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Literatúra Kategória Rozsah
Slovenčina Umelecké jazykové prostriedky Literatúra 227 slov
Slovenčina Literárne druhy a žánre Literatúra 505 slov
Slovenčina Strofa, Verš, Rým Literatúra 505 slov
Slovenčina Verš, voľný verš, rým Literatúra 173 slov
Slovenčina Literárne druhy: lyrika, epika, dráma Literatúra 159 slov
Slovenčina Typy rozprávačov Literatúra 348 slov
Slovenčina Ľudová slovesnosť Literatúra 405 slov
Slovenčina Veršové systémy Literatúra 1215 slov
Slovenčina Poviedka, novela, román Literatúra 531 slov
Slovenčina Umelecké jazykové prostriedky a ich identifikácia v texte Literatúra 526 slov
Slovenčina Kompozícia epiky Literatúra 244 slov
Slovenčina Básnické figúry a trópy Literatúra 1338 slov
Slovenčina Básnické figúry a trópy Literatúra 263 slov
Slovenčina Prehľad literatúry podľa období Literatúra 3003 slov
Slovenčina Dramatická literatúra pojmy Literatúra 684 slov
0.034