Štvrtok, 19. januára 2017, meninyDrahomíra, zajtra Dalibor
Dnes prezretých 26534 študentských prácOnline: 3173 mladých ľudí

Náuka o spoločnosti - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Základné ľudské práva a slobody Maturita 431 slov 411 26 27 30.03.2016 10
Slovenčina 3 základné ekonomické otázky Maturita 391 slov 416 22 26 30.03.2016 0
Slovenčina Vývin psychiky Maturita 201 slov 359 19 21 30.03.2016 0
Slovenčina Volebné systémy Maturita 353 slov 364 31 19 30.03.2016 0
Slovenčina Tolerancia, rasizmus, neonacizmus a xenofóbia Maturita 336 slov 627 33 36 30.03.2016 5
Slovenčina Súdy a inštitúcie podieľajúce sa na aplikácií a realizácií práva Maturita 465 slov 288 22 25 30.03.2016 1
Slovenčina Stres Maturita 261 slov 425 27 29 30.03.2016 0
Slovenčina Horizontálna deľba štátnej moci a zložky štátnej moci Maturita 387 slov 418 34 32 30.03.2016 0
Slovenčina Rodina Maturita 149 slov 299 23 20 30.03.2016 0
Slovenčina Proces tvorby ponuky, dopytu a ceny Maturita 361 slov 319 34 32 30.03.2016 0
Slovenčina Práva spotrebiteľa Maturita 439 slov 291 25 23 30.03.2016 0
Slovenčina Pracovná zmluva Maturita 232 slov 471 41 40 29.03.2016 0
Slovenčina Poisťovne a poistenie Maturita 192 slov 314 30 32 29.03.2016 0
Slovenčina Podnik a bankový systém Maturita 491 slov 316 18 19 29.03.2016 0
Slovenčina Osobnosť Maturita 202 slov 444 37 39 29.03.2016 0
Slovenčina Odvetvia práva Maturita 727 slov 267 24 24 29.03.2016 0
Slovenčina Nezamestnanosť Maturita 230 slov 263 16 15 29.03.2016 0
Slovenčina Neekonomické nátlakové skupiny Maturita 216 slov 374 32 33 29.03.2016 0
Slovenčina Ekonomické nátlakové skupiny Maturita 293 slov 474 36 26 29.03.2016 0
Slovenčina Masovokomunikačné prostriedky a verejná mienka Maturita 439 slov 584 33 35 29.03.2016 0
Slovenčina Kultúra Maturita 256 slov 283 18 20 29.03.2016 0
Slovenčina Georg Wilhelm Friedrich Hegel Maturita 285 slov 273 19 25 29.03.2016 0
Slovenčina Prezidentská, parlamentná a kabinetná forma vlády Maturita 720 slov 513 44 53 29.03.2016 0
Slovenčina Deviácia a nonkonformita Maturita 395 slov 597 28 35 29.03.2016 0
Slovenčina Demokracia Maturita 377 slov 315 17 16 29.03.2016 0
Slovenčina Antická filozofia Maturita 1359 slov 354 22 41 29.03.2016 0
Slovenčina IV. Spoločenské väzby, medziľudské vzťahy Referát 1032 slov 563 47 49 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina III. Jednotlivec a spoločnosť Referát 1723 slov 657 48 54 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina II. Čo je spoločnosť Referát 562 slov 521 40 39 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina I. Čo je sociológia Referát 817 slov 443 35 43 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina Pojem a druhy učenia Referát 912 slov 1090 72 72 24.05.2015 0
Slovenčina Francúzske stolovanie, kuchyňa a zvyky Referát 1361 slov 1570 171 157 18.02.2015 3
Slovenčina Techniky vedenia rozhovoru Referát 603 slov 963 88 96 17.02.2015 9
Slovenčina Komunikačné techniky Referát 637 slov 1214 112 126 17.02.2015 1
Slovenčina Asertivita - asertívne správanie Referát 1938 slov 867 121 123 17.02.2015 0
Slovenčina Konfucianizmus Referát 1235 slov 1391 147 155 08.12.2014 9.5
Slovenčina Pojem spoločnosť Poznámky 138 slov 1211 117 124 10.11.2014 0
Slovenčina Pojmy sociálny status a sociálna rola Poznámky 306 slov 1650 142 146 10.11.2014 0
Slovenčina Sociológia ako veda Poznámky 77 slov 985 71 73 10.11.2014 0
Slovenčina Pojmy sociálna skupina a agregát Poznámky 524 slov 1147 113 133 10.11.2014 0
Slovenčina Členenie politických strán Poznámky 210 slov 911 66 73 08.11.2014 0
Slovenčina 2 základné typy volebných systémov Poznámky 293 slov 1185 118 114 08.11.2014 0
Slovenčina Horizontálne rozdelenie štátnej moci Poznámky 379 slov 1390 116 133 08.11.2014 0
Slovenčina Špecifické znaky štátu Poznámky 295 slov 1279 108 115 08.11.2014 0
Slovenčina Unitárny a zložený štát Poznámky 294 slov 1748 125 134 08.11.2014 0
Slovenčina Monarchia a republika ako formy vlády Poznámky 176 slov 1906 127 129 08.11.2014 7
Slovenčina Pojem demokracia Poznámky 204 slov 1319 108 118 08.11.2014 0
Slovenčina Právomoci prezidenta Slovenskej republiky Poznámky 89 slov 974 87 79 08.11.2014 0
Slovenčina Vláda Slovenskej republiky Poznámky 174 slov 1113 101 90 08.11.2014 0
Slovenčina Národná rada Slovenskej republiky Poznámky 139 slov 1065 98 109 08.11.2014 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Ďalej

Náuka o spoločnosti - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#postavenie politických stran, koalicia, opozicia #znaky volebného práva #pôvod slova tolerancia #alkoholizmus vyklad #uvaha komunikacia medzi ludmi #duševné zdravie úvaha #behavioralna psychologia #sociológia #v zdravom tele zdravy duch uvaha #ohrozenia ktorym celi uzemie antarktidy #sloh vyklad alkoholizmus #uvaha zdravie alebo bohatstvo #struktura ludskej spolocnosti a socialne vztahy v nej #eutanázia uvaha #Multikultúrna spoločnosť referat #kultúra, multikultúrnosť #výhody a nevýhody komunizmu #uvaha alkoholizmus #sloh na temu vo forme vykladu ako spravne zvladnut stres #ekonomika #trestne pravo #aky je rozdiel medzi republikou a monarchiou #výklad - ako zvládať stres #ekonomicka uloha statu #štátný rozpočet #kultura #Uvaha o (ne)schopnosti cloveka uvedomit si vlastne stastie #kto je to zadržaný #alternatívne náklady #Kto bol prvým starogréckym systematikom filozofie? #úvaha,je fajčenie a pitie prejavom dospelosti ? #konformita, nonkonformita a deviácia #stredoveka filozofia #Odievanie a móda v minulosti a dnes #eutanazia #sebareflexia uvaha #stres #Masovokomunikačné prostriedky #autoregulácia učenia #socialne siete #politologia #jednotlivec a skupina #úvaha o migrantoch #socialne vztahy #Vplyv vzorov no život mladého človeka výklad #uvaha na temu socializacia #úvaha o alkohole #výklad globálne oteplovanie #zakladne pravidla rozhovoru #znaky diktatury

Náuka o spoločnosti - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Náuka o spoločnosti Kategória Rozsah
Slovenčina Multikulturalizmus – prínosy a zlyhania Náuka o spoločnosti 2157 slov
Slovenčina Právne normy, štruktúra a pôsobnosť Náuka o spoločnosti 857 slov
Slovenčina Horizontálna a vertikálna deľba moci Náuka o spoločnosti 414 slov
Slovenčina Právny systém a jeho odvetvia Náuka o spoločnosti 1018 slov
Slovenčina Znaky štátu, štátnu moc, štátne územie, štátne občianstvo Náuka o spoločnosti 973 slov
Slovenčina Kultúra a jej prvky Náuka o spoločnosti 1250 slov
Slovenčina 4 princípy volebného práva v SR Náuka o spoločnosti 271 slov
Slovenčina Teória štátu u Platóna a Aristotela Náuka o spoločnosti 1512 slov
Slovenčina teizmus, deizmus, panteizmus, ateizmus, monoteizmus, polyteizmus, animizmus Náuka o spoločnosti 212 slov
Slovenčina Druhy učenia – podmienky, od čoho závisí Náuka o spoločnosti 602 slov
Slovenčina Aktívne a pasívne volebné právo v SR Náuka o spoločnosti 116 slov
Slovenčina Antická filozofia, Pytagorejci Náuka o spoločnosti 940 slov
Slovenčina Formy štátneho zriadenia Náuka o spoločnosti 1045 slov
Slovenčina Ekonomická úloha štátu Náuka o spoločnosti 218 slov
Slovenčina Multikulturalizmus - prínosy a zlyhania (Občianska náuka) Náuka o spoločnosti 2097 slov
0.064