Piatok, 20. januára 2017, meninyDalibor, zajtra Vincent
Dnes prezretých 34135 študentských prácOnline: 2089 mladých ľudí

Gramatika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Vybrané slová po L + diktáty Ostatné 274 slov 852 30 32 03.11.2016 3
Slovenčina Vybrané slová po Z + diktáty Ostatné 227 slov 752 30 27 03.11.2016 0
Slovenčina Vybrané slová po V + diktáty Ostatné 248 slov 876 40 43 03.11.2016 0
Slovenčina Vybrané slová po S + diktáty Ostatné 142 slov 750 36 29 03.11.2016 0
Slovenčina Vybrané slová po R + diktáty Ostatné 242 slov 907 44 39 03.11.2016 2
Slovenčina Vybrané slová po P + diktáty Ostatné 229 slov 784 34 36 03.11.2016 1
Slovenčina Vybrané slová po M + diktáty Ostatné 213 slov 866 38 33 03.11.2016 7
Slovenčina Vybrané slová po B + diktáty Ostatné 234 slov 539 25 19 03.11.2016 6
Slovenčina Ženské podstatné mená odvodené od mužských podstatných mien Referát 139 slov 183 10 7 03.11.2016 0
Slovenčina Pravidlo o rytmickom krátení Referát 417 slov 173 9 11 03.11.2016 0
Slovenčina Čiarka - písanie čiarky - pravidlá Referát 551 slov 234 28 11 03.11.2016 0
Slovenčina PRIAMA REČ, polopriama, nevlastná priama reč Referát 474 slov 241 10 11 03.11.2016 0
Slovenčina Vykanie - tykanie Referát 257 slov 354 16 17 03.11.2016 0
Slovenčina Sloh - PFIČ - rady Referát 2753 slov 213 10 11 03.11.2016 1
Slovenčina Myslenie a učenie sa Referát 364 slov 182 8 14 03.11.2016 0
Slovenčina Jazyková kultúra Referát 493 slov 103 5 7 03.11.2016 0
Slovenčina Práca s informáciami Referát 1718 slov 131 7 7 03.11.2016 0
Slovenčina Významová/lexikálna rovina jazyka Referát 1401 slov 168 5 5 03.11.2016 0
Slovenčina Textová (nadvetná) syntax, hypersyntax Referát 94 slov 132 6 8 03.11.2016 0
Slovenčina Slovosled a slovosledné princípy Referát 130 slov 97 5 4 03.11.2016 0
Slovenčina Jednoduché a zložené súvetie rozdiel Referát 506 slov 162 7 8 03.11.2016 0
Slovenčina Polovetné konštrukcie Referát 234 slov 124 7 5 03.11.2016 0
Slovenčina Jednoduchá veta, vetné členy Referát 470 slov 108 5 3 03.11.2016 0
Slovenčina Modálna stavba viet (vety podľa obsahu) Referát 218 slov 129 5 5 03.11.2016 0
Slovenčina Jazykoveda a jej disciplíny Referát 278 slov 131 10 11 03.11.2016 0
Slovenčina 3. KODIFIKÁCIA: Martin Hatala, Michal Miloslav Hodža Referát 113 slov 109 6 7 03.11.2016 0
Slovenčina 2. KODIFIKÁCIA: Štúr, Hurban, Hodža Referát 226 slov 125 7 7 03.11.2016 0
Slovenčina 1. Kodifikácia: Anton Bernolák Referát 194 slov 133 8 6 03.11.2016 0
Slovenčina Jazyk a reč Referát 945 slov 181 6 5 03.11.2016 0
Slovenčina Prozodické vlastnosti reči - intonácia Referát 560 slov 90 5 4 03.11.2016 0
Slovenčina Systém slovenských hlások Referát 906 slov 160 9 7 03.11.2016 10
Slovenčina Publicistický štýl sloh Referát 924 slov 200 8 7 26.10.2016 0
Slovenčina Práca s informáciami Referát 473 slov 141 11 10 26.10.2016 0
Slovenčina Horizontálne členenie textu Referát 426 slov 172 6 6 26.10.2016 0
Slovenčina Morfológia slovné druhy Referát 4034 slov 259 10 14 26.10.2016 0
Slovenčina Náučný štýl (NŠ) Referát 2039 slov 179 9 7 26.10.2016 10
Slovenčina Lexikálna rovina jazyka Referát 1201 slov 137 4 4 26.10.2016 0
Slovenčina Jazyková komunikácia Referát 966 slov 153 8 5 26.10.2016 0
Slovenčina Charakteristika sloh Referát 227 slov 362 12 19 26.10.2016 0
Slovenčina Časová modulácia hlasu Maturita 346 slov 876 49 42 30.05.2016 8
Slovenčina Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2016 Ostatné 93 slov 57043 394 279 05.04.2016 5.8
Slovenčina Maturita 2016 SJL - výsledky a odpovede ABCD otázok Maturita 252 slov 55456 205 153 15.03.2016 7
Slovenčina Dodatky k vetným členom Referát 1576 slov 1107 63 60 10.09.2015 3
Slovenčina Neohybné slovné druhy Referát 873 slov 1599 53 47 10.09.2015 0
Slovenčina Administratívny štýl Referát 183 slov 887 63 65 09.09.2015 0
Slovenčina Esejistický štýl Referát 82 slov 1213 95 101 09.09.2015 0
Slovenčina Monitor 9 SJL - výsledky a odpovede 2015 Ostatné 136 slov 85375 569 358 13.04.2015 5.5
Slovenčina Maturita 2015 SJL - výsledky a odpovede ABCD otázok Maturita 324 slov 92220 391 381 17.03.2015 5.5
Slovenčina Jazykový štýl je (definícia) Referát 269 slov 3151 142 151 16.03.2015 0
Slovenčina Ktoré činitele a ako ovplyvňujú výslednú podobu textu? Referát 238 slov 1569 127 131 16.03.2015 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Ďalej

Gramatika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Gramatika Kategória Rozsah
Slovenčina Diktáty pre 3. ročník Gramatika 5746 slov
Slovenčina Diktáty pre 4. ročník Gramatika 7468 slov
Slovenčina Diktáty pre 2. ročník Gramatika 2096 slov
Slovenčina Tvaroslovie, slovné druhy, gramatické kategórie Gramatika 2192 slov
Slovenčina Číslovky Gramatika 1730 slov
Slovenčina Morfológia - tvaroslovie Gramatika 755 slov
Slovenčina Diktát - prídavné mená Gramatika 80 slov
Slovenčina Syntax – vetné členy, delenie viet Gramatika 2975 slov
Slovenčina Diktát - opakovanie zo 4. ročníka Gramatika 78 slov
Slovenčina Diktát - opakovanie z 5. ročníka Gramatika 88 slov
Slovenčina Čo je to esej? Ako sa píše esej? Gramatika 297 slov
Slovenčina Vybrané slová po B, M, P, R, S, V, Z, L Gramatika 238 slov
Slovenčina Tvorenie slov - odvodzovaním, skladaním, skracovaním Gramatika 547 slov
Slovenčina Diktát - zhrnutie učiva 7. ročníka Gramatika 114 slov
Slovenčina Slovné druhy - rozdelenie Gramatika 644 slov
0.080