Ekonómia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Banková sústava – úver a dlh Referát 2634 slov 1745 199 193 05.02.2014 0
Slovenčina Čo je virálny marketing? Referát 549 slov 2717 213 220 05.02.2014 10
Slovenčina Súčasné trendy v získavaní zamestnancov Referát 717 slov 1107 143 150 05.02.2014 0
Slovenčina Súčasné pracovné miesta na trhu Referát 192 slov 795 107 139 05.02.2014 0
Slovenčina Personálny marketing Referát 655 slov 1298 123 141 05.02.2014 0
Slovenčina Uchádzači o zamestnanie Referát 384 slov 1250 111 112 05.02.2014 0
Slovenčina Vzdelanie na Slovensku Referát 287 slov 1318 154 168 05.02.2014 4
Slovenčina Ekonómia - základne pojmy Referát 321 slov 2341 193 198 05.02.2014 0
Slovenčina Ekonómia - história Referát 661 slov 2377 232 213 05.02.2014 10
Slovenčina Ekonómia vs. Ekonomika - rozdiel Referát 131 slov 7121 402 443 05.02.2014 7.3
Slovenčina Bitcoin - čo to je? Referát 1745 slov 1506 218 211 05.02.2014 2.3
Slovenčina Svetové hospodárstvo Referát 3766 slov 2052 207 177 05.02.2014 0
Slovenčina Úver a dlh – banková sústava Referát 2782 slov 1854 187 201 05.02.2014 10
Slovenčina FOREX - ako funguje Referát 2119 slov 2129 235 227 05.02.2014 6
Slovenčina Podnikanie a podnikateľský plán Referát 1749 slov 5371 255 283 05.02.2014 8
Slovenčina Inflácia Referát 546 slov 3376 248 276 14.09.2013 8.5
Slovenčina Hospodárska politika Referát 483 slov 6760 328 347 14.09.2013 2
Slovenčina Fiškálna politika Referát 505 slov 4694 273 277 14.09.2013 9
Slovenčina Nezamestnanosť v súčasnej ekonomike Referát 496 slov 4985 282 311 14.09.2013 10
Slovenčina Majetková a kapitálová štruktúra Referát 6896 slov 3174 202 229 13.08.2013 0
Slovenčina Podnikateľsky plán - Autosúčiastky Ťahák 1634 slov 7705 362 374 11.06.2013 7.4 SOŠ
Slovenčina Dejiny ekonomického myslenia Referát 432 slov 2644 221 252 16.05.2013 1.5
Slovenčina Výpočet mzdy (odvody do poisťovne) Maturita 302 slov 8225 468 488 07.02.2013 6.6 SOŠ
Slovenčina Cenné papiere Referát 1390 slov 3554 311 357 23.11.2012 3
Slovenčina Finančný trh Referát 1342 slov 3830 309 321 23.11.2012 5.3
Slovenčina Banková sústava slovenskej Referát 1250 slov 2794 258 266 23.11.2012 10
Slovenčina Tuzemský platobný styk Referát 1034 slov 2883 253 289 23.11.2012 0
Slovenčina Vnútorný obchod – maloobchod Referát 2724 slov 4293 274 276 23.11.2012 7.3
Slovenčina Vnútorný obchod – veľkoobchod Referát 1398 slov 2540 259 263 23.11.2012 0
Slovenčina Priame dane Referát 1345 slov 3576 345 288 22.11.2012 3
Slovenčina Daňová sústava a priame dane Referát 1299 slov 4718 319 304 22.11.2012 8.5
Slovenčina Riadenie podniku – organizovanie a kontrola Referát 1305 slov 5679 350 388 22.11.2012 0
Slovenčina Riadenie podniku – plánovanie, rozhodovanie Referát 980 slov 3779 235 269 22.11.2012 0
Slovenčina Finančné riadenie podniku Referát 1287 slov 6959 358 343 22.11.2012 5.8
Slovenčina Ekonomická stránka podnikateľskej činnosti Referát 1589 slov 2389 277 273 22.11.2012 6.7
Slovenčina Cenová politika Referát 1503 slov 4409 285 305 22.11.2012 2
Slovenčina Odbytová politika Referát 1311 slov 3065 265 255 22.11.2012 0
Slovenčina Aplikácia zákonníka práce Referát 1201 slov 2636 248 270 22.11.2012 1
Slovenčina Personálna činnosť v podniku Referát 1266 slov 3669 362 306 22.11.2012 1
Slovenčina Dlhodobý majetok Referát 675 slov 4116 262 294 22.11.2012 4.3
Slovenčina Materiálové hospodárstvo Referát 1320 slov 4078 326 315 22.11.2012 5.5
Slovenčina Výrobné podniky Referát 1236 slov 2069 263 265 20.11.2012 0 SOŠ
Slovenčina Podnik a jeho činnosti Referát 921 slov 2532 239 224 20.11.2012 0 SOŠ
Slovenčina Akciová spoločnosť Referát 926 slov 2175 228 232 20.11.2012 8 SOŠ
Slovenčina Živnostenské podnikanie Referát 1438 slov 3069 262 287 19.11.2012 2.4 SOŠ
Slovenčina Ciele a formy podnikania Referát 1601 slov 3069 278 270 19.11.2012 0 SOŠ
Slovenčina Multimodálna preprava Referát 1024 slov 3158 304 249 11.11.2012 0
Slovenčina Vnútroštátna cestná doprava Referát 1296 slov 7360 340 368 11.11.2012 5.8
Slovenčina Preprava kusových zásielok Referát 1249 slov 3868 291 317 11.11.2012 9
Slovenčina Kalkulácia nákladov a tvorba ceny za prepravu Referát 1323 slov 11794 415 395 11.11.2012 6.5
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 912 Ďalej

Ekonómia - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ekonómia Kategória Rozsah
Slovenčina Podnikateľský plán - Kvetinárstvo Ekonómia 6418 slov
Slovenčina Podnikateľský plán - Salaš Ekonómia 5676 slov
Slovenčina Účtovníctvo - zásady a význam účtovníctva Ekonómia 2536 slov
Slovenčina Výrobné faktory - Práca, pôda, kapitál Ekonómia 715 slov
Slovenčina Kalkulácie nákladov Ekonómia 1216 slov
Slovenčina Dlhodobý Majetok Ekonómia 2655 slov
Slovenčina Majetok podniku Ekonómia 1663 slov
Slovenčina Výrobné faktory Ekonómia 539 slov
Slovenčina Letecká doprava Ekonómia 1365 slov
Slovenčina Finančná analýza Ekonómia 2669 slov
Slovenčina Kalkulácia nákladov a tvorba ceny za prepravu Ekonómia 1323 slov
Slovenčina Vypracované otázky z účtovníctva Ekonómia 3233 slov
Slovenčina Personalistika v podniku Ekonómia 3984 slov
Slovenčina Štruktúra obchodného listu Ekonómia 464 slov
Slovenčina Potreba, statok, služba Ekonómia 435 slov
0.049