Štvrtok, 23. februára 2017, meninyRoman, Romana, zajtra Matej
Dnes prezretých 4204 študentských prácOnline: 303 mladých ľudí

Ekonómia - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Riadenie podniku – plánovanie, rozhodovanie Referát 980 slov 3387 224 258 22.11.2012 0
Slovenčina Finančné riadenie podniku Referát 1287 slov 6559 338 330 22.11.2012 5.8
Slovenčina Ekonomická stránka podnikateľskej činnosti Referát 1589 slov 2172 265 257 22.11.2012 6.7
Slovenčina Cenová politika Referát 1503 slov 4045 276 297 22.11.2012 2
Slovenčina Odbytová politika Referát 1311 slov 2763 257 245 22.11.2012 0
Slovenčina Aplikácia zákonníka práce Referát 1201 slov 2401 242 263 22.11.2012 1
Slovenčina Personálna činnosť v podniku Referát 1266 slov 3301 341 288 22.11.2012 1
Slovenčina Dlhodobý majetok Referát 675 slov 3857 251 286 22.11.2012 4.3
Slovenčina Materiálové hospodárstvo Referát 1320 slov 3773 317 307 22.11.2012 5.5
Slovenčina Výrobné podniky Referát 1236 slov 1885 250 253 20.11.2012 0 SOŠ
Slovenčina Podnik a jeho činnosti Referát 921 slov 2311 231 217 20.11.2012 0 SOŠ
Slovenčina Akciová spoločnosť Referát 926 slov 2007 224 225 20.11.2012 8 SOŠ
Slovenčina Živnostenské podnikanie Referát 1438 slov 2819 255 279 19.11.2012 2.4 SOŠ
Slovenčina Ciele a formy podnikania Referát 1601 slov 2810 262 262 19.11.2012 0 SOŠ
Slovenčina Multimodálna preprava Referát 1024 slov 2836 295 239 11.11.2012 0
Slovenčina Vnútroštátna cestná doprava Referát 1296 slov 6928 324 356 11.11.2012 5.8
Slovenčina Preprava kusových zásielok Referát 1249 slov 3381 283 306 11.11.2012 9
Slovenčina Kalkulácia nákladov a tvorba ceny za prepravu Referát 1323 slov 10292 388 375 11.11.2012 6.5
Slovenčina Dohoda ATP - dohoda o preprave rýchloskaziteľných potravín Referát 731 slov 6927 390 391 11.11.2012 7.8
Slovenčina Dohoda ADR – medzinárodná dohoda o preprave nebezpečných vecí Referát 881 slov 5572 255 290 11.11.2012 5.3
Slovenčina Organizácie v doprave Referát 1456 slov 4622 305 326 11.11.2012 5
Slovenčina Železničná doprava Referát 2480 slov 4764 292 320 11.11.2012 9.3
Slovenčina Námorná doprava Referát 1099 slov 4286 281 283 11.11.2012 6
Slovenčina Poistenie v cestnej doprave Referát 1117 slov 3593 274 262 11.11.2012 8.2
Slovenčina Letecká doprava Referát 1365 slov 4742 342 350 11.11.2012 4
Slovenčina Zasielateľstvo a zasielateľská činnosť Referát 279 slov 4126 335 417 11.11.2012 2
Slovenčina Záväzkové vzťahy Referát 258 slov 1891 248 253 11.11.2012 0
Slovenčina Všeobecné zasielateľské podmienky Referát 330 slov 3835 319 314 11.11.2012 3.8
Slovenčina Formovanie obchodného kontraktu Referát 840 slov 1758 264 220 10.11.2012 0
Slovenčina Optimalizácia v logistike Referát 346 slov 3005 305 300 10.11.2012 9
Slovenčina Outsourcing Referát 524 slov 2098 243 256 10.11.2012 0
Slovenčina Logistický Controlling Referát 382 slov 2252 270 271 10.11.2012 7
Slovenčina Logistické technológie Referát 815 slov 2808 265 291 09.11.2012 8
Slovenčina Skladovanie Referát 428 slov 5791 362 391 09.11.2012 5
Slovenčina Elektronická výmena dát Referát 464 slov 1541 192 223 09.11.2012 0
Slovenčina Obalová logistika Referát 461 slov 4284 311 319 09.11.2012 2
Slovenčina Informačné systémy Referát 421 slov 1841 225 246 09.11.2012 0
Slovenčina Čiarové kódy Referát 1063 slov 3008 236 254 09.11.2012 1
Slovenčina Logistický systém a logistický reťazec Referát 233 slov 4897 375 371 09.11.2012 2.5
Slovenčina Dopravná logistika Referát 517 slov 6609 370 358 09.11.2012 9.7
Slovenčina Marketing a logistika Referát 270 slov 3976 269 268 09.11.2012 4.3
Slovenčina Manažment a logistika Referát 540 slov 3868 281 280 09.11.2012 2
Slovenčina Distribučná logistika Referát 413 slov 5123 310 336 09.11.2012 4
Slovenčina Zásobovacia a výrobná logistika Referát 338 slov 4967 281 332 09.11.2012 7
Slovenčina Vývoj logistiky Referát 502 slov 3156 250 263 09.11.2012 0
Slovenčina Ekonomický rast, cyklický vývoj ekonomiky Maturita 1245 slov 5075 387 415 24.07.2012 6.3
Slovenčina Manažment - funkcie, stratégia, historia Maturita 1736 slov 3436 282 316 24.07.2012 7
Slovenčina Poisťovníctvo Maturita 1728 slov 6503 420 406 24.07.2012 8.4
Slovenčina Odmeňovanie zamestnancov Maturita 1670 slov 9460 440 435 24.07.2012 7
Slovenčina Personálny manažment v podniku Maturita 1806 slov 7049 387 408 24.07.2012 6
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 912 Ďalej

Ekonómia - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Ekonómia Kategória Rozsah
Slovenčina Podnikateľský plán - Salaš Ekonómia 5676 slov
Slovenčina Podnikateľský plán - Kvetinárstvo Ekonómia 6418 slov
Slovenčina Marketingový plán vzor Ekonómia 646 slov
Slovenčina Kalkulácie nákladov Ekonómia 1216 slov
Slovenčina Náklady a ich členenie Ekonómia 896 slov
Slovenčina Účtovníctvo - zásady a význam účtovníctva Ekonómia 2536 slov
Slovenčina Finančná analýza Ekonómia 2669 slov
Slovenčina Dlhodobý Majetok Ekonómia 2655 slov
Slovenčina Výhody a nevýhody vstupu Slovenska do EÚ Ekonómia 220 slov
Slovenčina Finančný trh Ekonómia 1135 slov
Slovenčina Daňová sústava SR Ekonómia 3435 slov
Slovenčina Súvaha - obsah a forma Ekonómia 746 slov
Slovenčina Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia Ekonómia 1239 slov
Slovenčina Platobný styk Ekonómia 1520 slov
Slovenčina Majetok podniku Ekonómia 1663 slov
0.093