Holandsko a Luxembursko

Prírodné vedy » Geografia

Autor: julka
Typ práce: Referát
Dátum: 28.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 288 slov
Počet zobrazení: 6 057
Tlačení: 515
Uložení: 507
HOLANDSKO hlavné mesto: Amsterdam
-dôležité postavenie vo svetovom obchode a hospodár­stve
  - významná poloha pri ústí Rýna a ďalších riek do Severného mora,väčšina územia- nížiny, preliačiny. asi 40 % územia leží nižšie ako úroveň morskej hladi­ny, krajina bojujúca s morom
- získavanie novej pôdy, plytké zálivy ohradené hrádzami vysušili pomocou čerpadiel - polder.
- veterné mlyny: lúpanie jačmeňa a ry­že, lisovanie rastlinného oleja, mletie dovážaných kakao­vých bôbov, korenia, rezanie dreva.
-podnebie a pôdy sú vhodné na poľnohospo­dárstvo, prevláda- chov hovädzieho dobyt­ka, pestovanie-  krmovín a cukrovej repy, na poldroch: zemiaky, zelenina, obilie, kvety,( vývoz)
- mena Actuele wisselkoersen
- priemysel- výrobky elektrotechnické a elektronické (napr. Phillips), potravinárske (tradičná výroba syrov a i.) a chemické, spracúvajú - domáce suroviny (zemný plyn - ťažba najväčšia v Európe),  dovážané (ropa, kakaové bôby, olejniny),výroba ocele a hliníka pre potreby strojárstva (lode, automobily, lietadlá).
- najhustejšie zaľudnené štáty, väčšina obyvateľov zamestnaná- obcho­d a iné služby, priemysel. - dožívajú  sa vysokého veku (viac než tisíc obyvateľov má nad sto rokov),
-v mestách 9/10 obyvateľov , veľa cudzincov (najmä Turkov a Maročanov)
- najväčšie mesto Amsterdam ( 1,1 mil.)- priemysel, prístav, medzinárodné letisko (Schiphol, na poldroch) , kultúrne, historické pamiatky. ( zaradené do Svetového kultúrneho dedičstva)   zaujímavosť- brusiarne diamantov,
- Rotterdam - najväčší prístav sveta, veľké rafinérie ropy, lodenice a iný priemysel.
- Haag - sídlo kráľovského dvora, vlády, parlamentu a ďalších významných inštitúcií (Me­dzinárodný súdny dvor).
-námorná, riečna a letecká doprava - me­dzinárodný význam.

LUXEMBURSKO hlavné mesto Luxemburg
  - patrí k najbohatším na svete, s vyso­kou životnou úrovňou obyvateľstva,
  - priemyselný štát s významným hutníctvom, domáca ťažba železnej rudy (uhlie a koks dováža),
  -väčšina produkcie – vývoz, významná výroba pneumatík a liekov,
  - lesy pokrývajú asi1/3 územia
Luxemburg- sídlo medzinárodných bánk a niekto­rých orgánov Európskej únie,
  - mnoho cudzin­cov (asi 30 % obyvateľov, najviac Portugalci, Taliani ).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Prírodné vedy » Geografia

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019