Samaritánka - Edmond Rostand

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

Autor: oleg
Typ práce: Referát
Dátum: 25.11.2008
Jazyk: Čeština
Rozsah: 231 slov
Počet zobrazení: 2 932
Tlačení: 431
Uložení: 485
Praktické!
Edmond Rostand (1868 – 1918), francouzský básník a dramati; psal skvělým veršem. Jeho dramata měla velký úspěch na světových jevištích.

Obsah:
Na křižovatce nedaleko Sichemu v Samaří je studně Jakubova. U ní se scházejí za svitu hvězd stíny Abrahama, Izáka a Jakuba a těší se, že si tu příštího dne odpočine sám Kristus. S probouzejícím se ránem přicházejí mužové scichemští a rokují o posledních neblahých událostech a touží po Mesiáši. Vtom jde okolo Kristus s apoštoly a táže se na Sichem. Samaritáni nejsou ochotni odpovídat a opovržlivě měří tazatele. Pobouřené apoštoly Kristus uklidňuje příběhem o milosrdném samaritánu a známými podobenstvími. Když pak apoštolé odejdou do města nakoupit potraviny, přichází k odpočívajícímu Kristu samaritánka Photine, kráska známá svým rozmařilým životem. Kristus se jí představí jako Mesiáš a ona úplně obrácena, v mystickém vytržení se mu koří.

Když se vrátí do města Sichem, vypravuje vzrušeně o svém setkání s Kristem a zvěstuje jeho příchod. Zprvu přijímají Sichemští její řeči s nedůvěrou, ale když cituje Písmo  a vyznává se z hříchů, které jí Kristus odpustil, uvěří jí a vypraví se s ní k Mesiáši.

Zatím se apoštolé vrátí, neboť sehnali zásoby a potraviny. Nelíbí se jim, že Kristus mluvil s hříšnicí. Vtom se již hrne z města zástup veliký, vedený Photinou, přijde ke Kristu a padá na kolena před ním. Photine oslovuje Krista a oznamuje mu, že k němu přivádí celé město. A když Ježíš shromážděné požehnal a promluvil k nim, s radostným provoláváním slávy uvádějí ho do Sichem.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O autorovi: Edmond Rostand

Edmond Rostand

Edmond Rostand bol francúzsky básnik a dramatik.Odporúčame

Slovenský jazyk » Čitateľský denník

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026