Pondelok, 23. januára 2017, meninyMiloš, zajtra Timotej
Dnes prezretých 2961 študentských prácOnline: 324 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Metóda sociálneho hodnotenia Referát 522 slov 4676 377 407 17.08.2011 8.7
Slovenčina Etapy sociálnej práce s jednotlivcom Referát 973 slov 8635 405 415 17.08.2011 7
Slovenčina Metodika, metodológia, techniky, prístupy sociálnej práce Referát 615 slov 16204 616 643 17.08.2011 6.1
Slovenčina Vznik a vývoj metód sociálnej práce Referát 1207 slov 5357 387 367 17.08.2011 5.7
Slovenčina Vzťah občianskeho a rodinného práva Referát 1152 slov 3008 314 345 14.08.2011 3
Slovenčina Verená sociálna správa Referát 1438 slov 6623 384 423 14.08.2011 9.7
Slovenčina Správne právo Referát 567 slov 4048 335 419 14.08.2011 5.8
Slovenčina Vymedzenie sociálno-patologických javov Referát 825 slov 7545 375 424 14.08.2011 4.5
Slovenčina Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce Referát 690 slov 5577 377 402 14.08.2011 7.4
Slovenčina Subjekty a objekty sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia Referát 392 slov 8873 606 612 14.08.2011 5.4
Slovenčina Špecifiká sociálnej práce v období globalizácie Referát 586 slov 4629 361 399 14.08.2011 1
Slovenčina Etická zodpovednosť a typológia sociálnych pracovníkov Referát 661 slov 5052 378 374 14.08.2011 7.5
Slovenčina Sociálnoprávna ochrana detí Referát 566 slov 4167 358 390 14.08.2011 3.5
Slovenčina Transformácia sociálnej sféry po roku 1989 Referát 749 slov 9703 483 522 14.08.2011 4.8
Slovenčina Príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia Referát 961 slov 2141 257 310 14.08.2011 5
Slovenčina Sociálna sieť (typy, faktory, rozdiely) Referát 364 slov 3289 301 347 14.08.2011 10
Slovenčina Sociálne služby v kontexte sociálnej práce Referát 2039 slov 4379 406 413 14.08.2011 3
Slovenčina Legislatívna úprava štátnych sociálnych dávok Referát 2806 slov 5576 398 394 14.08.2011 8
Slovenčina Legislatívna úprava zdravotného poistenia Referát 1426 slov 2391 368 389 14.08.2011 0
Slovenčina Legislatívna úprava úrazového poistenia Referát 2089 slov 2791 282 329 14.08.2011 0
Slovenčina Poisťovací systém Slovenskej republiky Referát 1433 slov 2387 301 288 14.08.2011 8.7
Slovenčina Sociálne zabezpečenie v krajinách európskej únie Referát 947 slov 3355 324 335 14.08.2011 4.3
Slovenčina Tripartita, právo na prácu, štrajk, regulácia Referát 782 slov 3701 337 359 14.08.2011 8
Slovenčina Sociálne zabezpečenie starších ľudí Referát 1582 slov 1822 278 276 14.08.2011 0
Slovenčina Sociálna pomoc, pomáhanie, pomoc k svojpomoci, filantropia, charita Referát 518 slov 7134 445 457 13.08.2011 4.4
Slovenčina Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti chudoby a nezamestnanosti Referát 1355 slov 5954 375 399 13.08.2011 8
Slovenčina Sociálna udalosť a konflikt Referát 597 slov 4302 350 356 13.08.2011 9.5
Slovenčina Sociálna opora, sociálna podpora Referát 486 slov 3497 330 305 13.08.2011 0
Slovenčina Sociálna politika a sociálne zabezpečenie v oblasti rodiny Referát 1783 slov 5559 336 365 13.08.2011 3.8
Slovenčina Sociálna politika a sociálne zabezpečenie Referát 860 slov 4232 283 327 13.08.2011 7.2
Slovenčina Princípy sociálnej politiky a jej faktory Referát 684 slov 7704 408 461 13.08.2011 7.5
Slovenčina Vývoj sociálnej politiky Referát 506 slov 3123 302 351 13.08.2011 0
Slovenčina Typológia sociálneho štátu Referát 901 slov 5148 351 372 13.08.2011 6
Slovenčina Východiská sociálnej politiky v staroveku Referát 823 slov 2978 276 321 13.08.2011 1
Slovenčina Vzťah sociálnej práce a iných vied Referát 805 slov 5001 346 383 13.08.2011 1.3
Slovenčina Vývoj sociálnej práce od 19. storočia Referát 2999 slov 7644 376 405 13.08.2011 8.4
Slovenčina Pojmy: Sociálny problém, sociálny konflikt Referát 697 slov 10621 416 453 13.08.2011 6.6
Slovenčina Predmet teórie sociálnej práce Referát 555 slov 3915 327 353 13.08.2011 4.7
Slovenčina Ľudské práva, práva dieťaťa Referát 861 slov 5106 328 393 13.08.2011 7.1
Slovenčina Typológia klientov Referát 1176 slov 4393 324 363 13.08.2011 0
Slovenčina Vzťah sociálnej práce a sociálnej politiky Referát 1147 slov 4879 329 340 13.08.2011 6
Slovenčina Osobnosť sociálneho pracovníka Referát 615 slov 13829 689 718 13.08.2011 6.6
Slovenčina Sociálna práca ako vedná disciplína Referát 822 slov 8378 373 457 13.08.2011 7.5
Slovenčina Východiská sociálnej práce Referát 1020 slov 3634 289 296 13.08.2011 5
Slovenčina Postavenie sociálnej práce Referát 3296 slov 2943 305 332 09.08.2011 7
Slovenčina Princípy sociálnej náuky Cirkvi Referát 2098 slov 3772 345 320 08.08.2011 5
Slovenčina Obsah princípu spoločného dobra Referát 2016 slov 2049 295 328 08.08.2011 0
Slovenčina Štát a uplatnenie princípu subsidiarity Referát 1003 slov 2648 297 319 08.08.2011 10
Slovenčina Solidarita a jej znaky Referát 1869 slov 2486 269 313 08.08.2011 8
Slovenčina Človek a ľudské práva, Ľudská dôstojnosť Referát 2320 slov 8464 365 375 08.08.2011 5.8
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #metody vychovy kemsak #vyučovacia jednotka #kazuistika vzor #hodnotenie audiovizuálneho diela #predmet a úlohy pedagogiky #vypracovaná kazuistika #Kazuistika sociálneho klienta #Terénna sociálna práca - esej #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #blokové vyučovanie #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #metodika hodnotenia rozprávky #kazuistika žiaka, príklady #aktivizačné metódy #posudok na žiaka vzor #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #posudok žiaka na štúdium v USA #metodika hodnotenia filmu #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #didaktická skladba vyučovania #vyucovacie metody #pedagogická psychológia zelina #sebareflexia z pedagogickej praxe #sebareflexia učiteľa - vzor #ako sa píše kazuistika #zážitkové učenie v MŠ #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #globálne etické problémy v súčasnosti #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #vekové osobitosti prežívania choroby #aktivizujúce metody vo výchove #lokomočné pohyby #nezamestnanosť - esej #6. Modulové usporiadanie učiva #kategórie didaktickej skladby výučby #reflexia z pedagogickej praxe #individuálny plán klienta #edukačné zásady #pedagogika #kazuistika #prístupy v sociálnej práci

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina KEMSAK Pedagogika 107 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Pedagogika 4098 slov
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Pedagogika 2387 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika 3037 slov
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Pedagogika 4789 slov
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi Pedagogika 519 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva Pedagogika 1918 slov
Slovenčina Subjekty a objekty sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia Pedagogika 392 slov
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Pedagogika 51916 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Pedagogika 3627 slov
Slovenčina Sociálna terapia a intervencia v SP Pedagogika 1241 slov
Slovenčina Človek a ľudské práva, Ľudská dôstojnosť Pedagogika 2320 slov
0.085