Štvrtok, 23. februára 2017, meninyRoman, Romana, zajtra Matej
Dnes prezretých 1751 študentských prácOnline: 617 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Špeciálna pedagogika – 2. ročník Referát 3156 slov 845 67 72 11.01.2016 2 SOŠ
Slovenčina Pedagogika - 2. ročník Referát 3039 slov 1046 81 75 11.01.2016 0 SOŠ
Slovenčina Psychologická analýza neprospievania žiakov, školská úspešnosť Referát 612 slov 1255 111 103 24.05.2015 7
Slovenčina Druhy skúšok a ich psychologické aspekty Referát 693 slov 921 97 103 24.05.2015 0
Slovenčina Funkcie skúšania a hodnotenia učebných výkonov žiakov Referát 577 slov 1185 69 94 24.05.2015 0
Slovenčina Najčastejšie chyby v procese hodnotenia Referát 194 slov 1290 109 110 24.05.2015 10
Slovenčina Duševné zdravie a relaxačná hudba Referát 347 slov 1183 112 114 18.02.2015 0
Slovenčina Svetový deň duševného zdravia (10. október) Referát 300 slov 956 63 77 18.02.2015 0
Slovenčina Metódy rozvoja tvorivosti žiakov Referát 1211 slov 2957 205 209 17.02.2015 2
Slovenčina Výchovno - vzdelávací proces v kresťanskej škole Poznámky 712 slov 1355 120 139 08.12.2014 0
Slovenčina Aktivizácia a motivácia žiakov na vyučovaní Poznámky 841 slov 4649 200 221 08.12.2014 9.3
Slovenčina Vzťah učiteľ – žiak Poznámky 1391 slov 3098 200 231 08.12.2014 7
Slovenčina Pedagogický výskum, cieľ, druhy Poznámky 1797 slov 3536 190 197 08.12.2014 7.3
Slovenčina Významní pedagógovia v slovenských dejinách Poznámky 2127 slov 2487 189 182 08.12.2014 0
Slovenčina Význam správnej výchove Poznámky 1862 slov 1463 151 155 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Poznámky 2591 slov 4944 203 216 08.12.2014 10
Slovenčina Význam kresťanských pedagógov Poznámky 1661 slov 955 110 115 08.12.2014 0
Slovenčina Výchovno-vzdelávacia sústava a inštitúcie Poznámky 1824 slov 2341 179 188 08.12.2014 0
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Poznámky 2660 slov 6269 200 209 08.12.2014 4
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Poznámky 3037 slov 6282 235 242 08.12.2014 0
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Poznámky 3627 slov 3808 194 220 08.12.2014 9
Slovenčina Vyučovacie prostriedky Poznámky 4789 slov 4931 195 222 08.12.2014 4
Slovenčina Význam J. A. Komenského Poznámky 1776 slov 2138 175 194 08.12.2014 6
Slovenčina Klasifikácia vyučovacích metód Poznámky 1225 slov 3461 229 229 08.12.2014 8
Slovenčina Didaktická analýza učiva Poznámky 1918 slov 5483 235 224 08.12.2014 8
Slovenčina Vyučovacie zásady Poznámky 1008 slov 1630 144 168 08.12.2014 0
Slovenčina Obsah vzdelávania (OV) Poznámky 2782 slov 2395 177 204 08.12.2014 10
Slovenčina Vyučovací proces Poznámky 751 slov 1951 143 169 08.12.2014 0
Slovenčina John Friedrich Herbart Poznámky 377 slov 1170 105 123 08.12.2014 0
Slovenčina Johann Heinrich Pestalozzi Poznámky 519 slov 3383 182 203 08.12.2014 7
Slovenčina J. J. Rousseau Poznámky 444 slov 2469 209 217 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogický systém Johna Locka Poznámky 377 slov 1213 101 144 08.12.2014 10
Slovenčina Pedagogické smery 20. storočia Poznámky 297 slov 1571 114 130 08.12.2014 0
Slovenčina Začiatky pedagogickej teórie v Grécku Poznámky 1517 slov 1049 136 152 08.12.2014 0
Slovenčina Výchova a školstvo v starom Grécku Poznámky 287 slov 962 94 113 08.12.2014 0
Slovenčina Prvotnopospolná spoločnosť Poznámky 535 slov 1305 132 145 08.12.2014 0
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Poznámky 1876 slov 3852 205 213 08.12.2014 1.5
Slovenčina Hlavné princípy alter. systému Rogersa Poznámky 3655 slov 1228 144 153 08.12.2014 0
Slovenčina Alternatívne školstvo – AŠ Poznámky 270 slov 1065 92 88 08.12.2014 10
Slovenčina Modernizácia obsahu vzdelávania Poznámky 225 slov 977 59 77 08.12.2014 0
Slovenčina Uplatňovanie humanistických princípov vo vzdelávaní a výchove postihnutých detí Poznámky 394 slov 933 60 85 08.12.2014 0
Slovenčina KEMSAK Poznámky 107 slov 5066 319 325 08.12.2014 6.5
Slovenčina Koncepcia tvorivo humanistického systému (THV systém) Poznámky 287 slov 1561 126 134 08.12.2014 0
Slovenčina Kresťanská škola Poznámky 104 slov 901 64 102 08.12.2014 0
Slovenčina Humanizácia a demokratizácia Poznámky 456 slov 917 71 77 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogika a vedy Poznámky 854 slov 1084 87 111 08.12.2014 0
Slovenčina Sústava PG vied Poznámky 388 slov 918 84 86 08.12.2014 0
Slovenčina Pedagogika - vypracované otázky Referát 4098 slov 11765 327 346 16.11.2013 6.8
Slovenčina Pedagogika - 1.ročník Poznámky 6143 slov 5829 324 308 13.08.2013 8.4
Slovenčina Metodika edukačných činností - 1.ročník Poznámky 1605 slov 3708 271 296 13.08.2013 4
1 | 2 | 3 | 4 Ďalej

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #metody vychovy kemsak #vyučovacia jednotka #kazuistika vzor #hodnotenie audiovizuálneho diela #Kazuistika sociálneho klienta #vypracovaná kazuistika #predmet a úlohy pedagogiky #Terénna sociálna práca - esej #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #posudok na žiaka vzor #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #blokové vyučovanie #kazuistika žiaka, príklady #metodika hodnotenia rozprávky #aktivizačné metódy #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #posudok žiaka na štúdium v USA #pedagogická psychológia zelina #vyucovacie metody #metodika hodnotenia filmu #didaktická skladba vyučovania #sebareflexia z pedagogickej praxe #sebareflexia učiteľa - vzor #ako sa píše kazuistika #zážitkové učenie v MŠ #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #globálne etické problémy v súčasnosti #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #aktivizujúce metody vo výchove #vekové osobitosti prežívania choroby #lokomočné pohyby #nezamestnanosť - esej #reflexia z pedagogickej praxe #kategórie didaktickej skladby výučby #6. Modulové usporiadanie učiva #kazuistika #individuálny plán klienta #pedagogika #edukačné zásady #prístupy v sociálnej práci

Pedagogika - najčítanejšie práce za včera

  Najčítanejšie práce v kategórii Pedagogika Kategória Rozsah
Slovenčina Prezentácia - obhajoba (projektov, SOČ, seminárnych a iných prác...) Pedagogika 2387 slov
Slovenčina Charakteristika výučbových metód z hľadiská fáz vyučovacieho procesu Pedagogika 1735 slov
Slovenčina Význam kazuistiky a jej využitie Pedagogika 500 slov
Slovenčina Didaktické formy, vyučovacia hodina a jej štruktúra Pedagogika 2660 slov
Slovenčina Metódy pedagogickej diagnostiky a hodnotenia žiakov Pedagogika 3037 slov
Slovenčina Sociálna práca so seniormi Pedagogika 1686 slov
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Pedagogika 51916 slov
Slovenčina Výchovné činitele, rodina, škola, sociálne prostredie Pedagogika 2591 slov
Slovenčina Duševné zdravie (psychohygiena) Pedagogika 2481 slov
Slovenčina Proces, typy a činitele socializácie Pedagogika 4440 slov
Slovenčina Organizačné formy výučby Pedagogika 600 slov
Slovenčina Metódy sociálnej práce s jednotlivcom Pedagogika 1063 slov
Slovenčina Hodnotenie vo výchovno-vzdelávacom procese Pedagogika 3627 slov
Slovenčina Didaktická analýza učiva Pedagogika 1918 slov
Slovenčina Charakteristika vyučovacích koncepcií Pedagogika 1876 slov
0.099