Nedeľa, 26. februára 2017, meninyViktor, zajtra Alexander
Dnes prezretých 22698 študentských prácOnline: 3275 mladých ľudí

Pedagogika - Referáty, Ťaháky, Poznámky, Maturita

  Názov práce Typ práce Rozsah Počet zobrazení Počet vytlačení Počet stiahnutí Dátum Hodnotenie Škola
Slovenčina Sociálna patológia, deviácia a kontrola Referát 1448 slov 7846 409 401 08.08.2011 4.8
Slovenčina Proces, typy a činitele socializácie Referát 4440 slov 10321 396 416 08.08.2011 8.2
Slovenčina Spoločnosť a kultúra Referát 1452 slov 2652 302 321 08.08.2011 10
Slovenčina Stredoveká filantropia a kresťanská charita Referát 1103 slov 2674 328 329 08.08.2011 4
Slovenčina Vývoj sociálnej práce od r. 1945 po súčasnosť Referát 1694 slov 3306 326 337 08.08.2011 10
Slovenčina Nezamestnanosť ako sociálny problém Referát 2207 slov 9098 367 391 08.08.2011 6.5
Slovenčina Osobnosť sociálneho pracovníka Referát 1552 slov 10800 461 441 08.08.2011 6.4
Slovenčina Typológia klientov Referát 1412 slov 3739 330 312 08.08.2011 1
Slovenčina Sociálny prípad a sociálny problém Referát 843 slov 4805 316 381 08.08.2011 5.5
Slovenčina Sociálna opora, sociálna sieť Referát 1301 slov 5112 402 404 08.08.2011 7.3
Slovenčina Sociálna starostlivosť a sociálna pomoc Referát 558 slov 3585 316 351 08.08.2011 7
Slovenčina Predmet, objekt a úlohy sociálnej práce Referát 1104 slov 6894 443 412 08.08.2011 5.8
Slovenčina Pojem sociálny, sociálna práca Referát 1295 slov 8865 434 477 08.08.2011 7.5
Slovenčina Liečebná pedagogika (LP) Referát 5269 slov 7249 324 358 08.08.2011 7.4
Slovenčina Špeciálna pedagogika (ŠP) Referát 2635 slov 5959 331 351 08.08.2011 6.9
Slovenčina Sociálna pedagogika Referát 10114 slov 6476 283 335 08.08.2011 7.1
Slovenčina Vypracované otázky z pedagogiky Referát 51916 slov 20847 480 613 08.08.2011 6.6
Slovenčina Pedagogika nadaných a talentovaných Poznámky 89 slov 1936 228 308 07.05.2011 6.3
Slovenčina Pedagogika viacnásobne postihnutých Poznámky 152 slov 3749 375 387 07.05.2011 6.8
Slovenčina Pedagogika psychosociálne narušených Poznámky 201 slov 1947 247 322 07.05.2011 2
Slovenčina Pedagogika detí s poruchami učenia Poznámky 780 slov 2518 293 341 07.05.2011 5
Slovenčina Pedagogika osôb s narušenou komunikačnou schopnosťou Poznámky 195 slov 2753 334 390 07.05.2011 1
Slovenčina Pedagogika telesne a zdravotne postihnutých Poznámky 283 slov 2041 280 305 07.05.2011 9.3
Slovenčina Pedagogika sluchovo postihnutých Poznámky 228 slov 3122 324 367 07.05.2011 10
Slovenčina Pedagogika zrakovo postihnutých Poznámky 359 slov 4364 432 443 07.05.2011 3.7
Slovenčina Pedagogika mentálne postihnutých Poznámky 443 slov 3982 346 404 07.05.2011 5.8
Slovenčina Systém inštitúcií pre postihnutých Poznámky 223 slov 2641 307 349 07.05.2011 6
Slovenčina Metódy používané v starostlivosti o postihnutých Poznámky 177 slov 2781 332 377 07.05.2011 0
Slovenčina Poruchy správania, etiológia, symptomatika Poznámky 152 slov 3415 353 404 07.05.2011 4
Slovenčina Edikácia (výchova) Poznámky 566 slov 2312 273 331 07.05.2011 10
Slovenčina Vývin, vývinové anomálie (nerovnosti) Poznámky 493 slov 3556 309 366 07.05.2011 10
Slovenčina Socializácia v špeciálnej pedagogike Poznámky 280 slov 3155 339 328 07.05.2011 8.7
Slovenčina Základné princípy v špeciálnej pedagogike Poznámky 214 slov 2372 304 343 07.05.2011 8.5
Slovenčina Systém ŠPP vo všeobecnom a užšom zameraní Poznámky 194 slov 1397 199 267 07.05.2011 0
Slovenčina Miesto špeciálnej pedagogiky v sústave vied Poznámky 151 slov 1990 222 271 07.05.2011 10
Slovenčina Špeciálna pedagogika - predmet, cieľ a úlohy Poznámky 144 slov 2523 281 323 07.05.2011 3.8
Slovenčina Špeciálna pedagogika Referát 4192 slov 23556 602 622 06.08.2009 7.6 SOŠ
Naspäť 1 | 2 | 3 | 4

Pedagogika - kľúčové slová pre vyhľadávanie

#odborno-metodický problém pedagogickej činnosti #modulove usporiadanie uciva #vzťah didaktických zásad a organizačných foriem #identifikácia jednotlivých zložiek systému vyučovania #metody vychovy kemsak #vyučovacia jednotka #kazuistika vzor #hodnotenie audiovizuálneho diela #vypracovaná kazuistika #Kazuistika sociálneho klienta #predmet a úlohy pedagogiky #Terénna sociálna práca - esej #aktivizácia seniorov v sociálnych zariadeniach #posudok na žiaka vzor #zasady výberu a realizácie učebných činnosti #význam a funkcia jednotlivých fáz edukačnej aktivity #•Významné osobnosti dejín predškolskej pedagogiky #blokové vyučovanie #kazuistika žiaka, príklady #metodika hodnotenia rozprávky #aktivizačné metódy #ciele vyučovacieho procesu, učivo, vzdelávacie štandardy #motivačný list na pozíciu sociálneho pracovníka #vyucovacie metody #posudok žiaka na štúdium v USA #pedagogická psychológia zelina #metodika hodnotenia filmu #didaktická skladba vyučovania #sebareflexia učiteľa - vzor #sebareflexia z pedagogickej praxe #ako sa píše kazuistika #zážitkové učenie v MŠ #kľúčové kompetencie žiakov vo vyučovacom procese #materska a zakladna skola ic ciele a funkcie #globálne etické problémy v súčasnosti #zápisnica z pedagogickej porady v materskej škole #aktivizujúce metody vo výchove #práva dieťaťa na rešpektovanie jeho učebného štýlu #Vypracovaný projekt pre socialnu pracu vzor #vekové osobitosti prežívania choroby #lokomočné pohyby #nezamestnanosť - esej #reflexia z pedagogickej praxe #kategórie didaktickej skladby výučby #6. Modulové usporiadanie učiva #kazuistika #individuálny plán klienta #edukačné zásady #pedagogika #prístupy v sociálnej práci
0.088