Modalita vety

Slovenský jazyk » Gramatika

Autor: Dievča anika (25)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 06.03.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 162 slov
Počet zobrazení: 19 612
Tlačení: 1 171
Uložení: 1 143
Modalita vety

▪ vyjadruje sa ňou postoj hovoriaceho k skutočnosti
▪ funkcia: ozvláštňuje, patetizuje text

Delenie viet podľa modality:

oznamovacie
▪ neutrálny, štylisticky bezpríznakový prostriedok uplatňujúci sa vo všetkých štýloch
▪ s objektívnym poradím výpovedných častí (východisko – jadro) sú príznačné pre náučný a výkladový
slohový postup, rozprávaní a opise
   ▪ so subjektívnym poradím (jadro – východisko) sa uplatňujú v hovorovom  a umeleckom štýle, +
   v niektorých žánroch publicistického štýlu (fejtón, reportáž)
 
opytovacie
▪ podávateľ sa priamo obracia na prijímateľa, keď mu chýba istota o platnosti celej výpovede alebo jej časti
▪ využitie v bežnej komunikácii, ale aj v dráme a epike
▪ zisťovacie (Prídeš? – odpoveď áno/nie) alebo doplňovacie otázky (Kedy?)
 
rozkazovacie
▪ typické pre dialogické ústne prejavy
▪ v písaných prejavoch sa nimi vytvára dojem ústnosti; autentickosť dialógu 
▪ nevyužívajú sa v náučnom štýle
 
želacie
  ▪ vyjadrujú prianie, želanie
 
zvolacie
  ▪ dôležitejší je v nich citový postoj hovoriaceho než významový obsah
  ▪ typické pre ústne jazykové prejavy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Slovenský jazyk » Gramatika

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016