Nezamestnanosť

Spoločenské vedy » Ekonómia

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 25.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 117 slov
Počet zobrazení: 4 581
Tlačení: 420
Uložení: 438
Nezamestnanosť
-v trhovej ekonomike nemajú všetci práceschopní ľudia prácu
-obyvateľstvo sa bude deliť na zamestnaných a nezamestnaných
-Prirodzená miera nezamestnanosti =počet nezamestnaných je nižší alebo rovnaký ako počet
voľných pracovných miest, nazýva sa tiež dobrovoľná
 
Jej formy sú:
1)FRIKČNÁ
  =súvisí so životnými cyklami a tiež s migráciou
  =žena po materskej dovolenke si hľadá prácu
 
2)ŠTRUKTURÁLNA
  =súvisí s tým, že dopyt po určitej práci stúpa a naopak po inej klesá
 
3)CYKLICKÁ/SEZÓNNA
  =spôsobuje ju nízky dopyt po práci
  =práca na poli, rôzne sezónne práce
 
4)NEDOBROVOĽNÁ
  =počet voľných pracovných síl je väčší ako počet voľných miest
 
Miera nezamestnanosti sa vypočíta ako:  N= U/L.100
(miera nezamestnanosti= počet nezamestnaných/počet pracovných síl .1OO)
Zdroj: Sandruš
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Ekonómia

:: Aktuálne kurzy mien ECB

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.205