Ľudovít Štúr

Slovenský jazyk » Literatúra

Autor: maturanti (26)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 22.08.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 180 slov
Počet zobrazení: 9 708
Tlačení: 687
Uložení: 719
Ľudovít Štúr
 
LUDOVÍT ŠTÚR (1815 - 1856)
-  Narodil sa v Záji Uhrovci v rodine učiteľa.
-  Študoval na nemeckom gymnáziu v Rábe a evanjelickom lýceu v Bratislave
-  Stal sa členom a neskôr vedúcou osobnosťou Spoločnosti česko – slovanskej.
-  Pôsobil ako zástupca profesora Palkoviča na katedre česko – slovanskej reči a literatúry.
-  Študoval na univerzite v Halle
-  Bol redaktorom a vydavateľom Slovenských národných novín s prílohou Orol tatranský.
-  Bol poslancom za mesto Zvolen na uhorskom sneme v roku 1847.
-  Bol pri zrode Žiadosti slovenského národa.
-  Nová uhorská vláda tieto žiadosti neakceptovala a vydala na Štúra, Hurbana a Hodžu zatykač.
-  Od roku 1851 žil pod policajným dozorom v Modre.
-  Na následky zranenie pri poľovačke zomrel a je pochovaný v Modre.
-  Potrebu uzákonenia spisovnej slovenčiny v roku 1843 odôvodnil v spise Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí, v ktorom zdôrazňuje, že iba ten národ je samostatný, ktorý má vlastnú jazykovú, duchovnú a materiálnu svojbytnosť.
-  V jazykovednom diele Náuka reči slovenskej sú poznatky z hláskoslovia, morfológii, pravopisu a skladby
Básnické zbierky:
Dumky večerné
Spevy a piesne
Diela:
O národných písmách a povestiach plenem slovanských
Slovanstvo a svet budúcnosti – milne sa domnieval, že slovanské národy oslobodí cárske Rusko.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Literatúra

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.034